Sökning: "exegetik"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet exegetik.

 1. 1. ”Och jag såg en himmel ny och en jord ny. För den första himlen och den första jorden var borta, och havet är inte längre” : En exegetisk utläggning av Uppenbarelseboken 21:1

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nya testamentets exegetik

  Författare :Matz Malm; [2022]
  Nyckelord :Uppenbarelseboken; Upp 21:1; Johannes; Apokalyptik. Eskatologi; Döden; Exegetik;

  Sammanfattning : Få böcker har haft en sådan djupgående påverkan på tex. böcker, filmer, musik och konst som Uppenbarelseboken. Dess rika illustartioner av monster och odjur, av gott och ont, av vitt och svart lockar till många olika frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Foibe – ett exempel på en betydande kvinna i den tidiga kyrkan : En studie om Foibe i Romarbrevet 16:1–2

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nya testamentets exegetik

  Författare :Madeleine Friberg Ahlm; [2022]
  Nyckelord :Romarbrevet 16:1–2; Foibe; tidiga kyrkan; syster; tjänare; Paulus;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to get a broader understanding of the women who lived in the early Christian church. I intend to do so through a closer look into Phoebe, who is mentioned in Romans 16:1-2. LÄS MER

 3. 3. "Rut en utsatt flykting, eller en feministisk ikon?" : en teorigranskning av olika maktkritiska läsningar av Ruts bok

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Bibelvetenskap

  Författare :David Öberg; [2022]
  Nyckelord :exegetik; maktkritisk; feminism; postkolonial; bibelvetenskap; rut;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Feministisk tolkning som ett bidrag till interreligiösa möten? : Undersökning av Hagar som litterär gestalt i Genesis 16

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Anna Lagerman; [2022]
  Nyckelord :Old Testament; Genesis; Hagar; Ishmael; Patriarcal story; Ancestral story; Gamla Testamentet; Genesis; Hagar; Ishmael; Patriarkberättelsen; Förfädersberättelsen;

  Sammanfattning : The theory and method I use in this essay is literary and feministic text critique, to discover the story of Genesis 16 anew. Earlier research in this field has studied Genesis within traditional exegesis since the 19th century and within feministic exegesis since the 1960s. This essay has three main parts. LÄS MER

 5. 5. Jesu konflikthantering : Konfliktmedling i Lukasevangeliet tolkad med hjälp av nutida konfliktkunskap och moralpsykologi

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Aron Petersson; [2022]
  Nyckelord :Jesus; The Gospel of Luke; conflict management; Luke 9:46-48; Luke 22:24-30; Luke 12:13-21; conflict theory; moral psychology; exegesis; ; Jesus; Lukasevangeliet; konflikthantering; Luk 9:46-48; Luk 22:24-30; Luk 12:13-21; konfliktkunskap; moralpsykologi; exegetik;

  Sammanfattning : This essay examines Jesus' conflict counseling in the Gospel of Luke, by conducting a literary analysis of Luke 9:46-48, 12:13-21 and 22:24-30, which are stories of conflicts where Jesus himself is not involved. The texts have been analyzed in their historical context and are illuminated by heuristic use of contemporary conflict theory and moral psychology. LÄS MER