Sökning: "exempel på PM"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden exempel på PM.

 1. 1. Kompressionsbehandling vid venös insufficiens : Faktorer av betydelse för följsamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Andersson; Isabella Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Venous insufficiency; compression therapy; adherence; nursing; Venös insufficiens; kompressionsbehandling; följsamhet; omvårdnad;

  Sammanfattning : Kompressionsbehandling är den basala behandlingen vid venös insufficiens och venösa bensår. Att leva med venösa bensår påverkar patienters välbefinnande och det dagliga livet. Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnad vid venös insufficiens och venösa bensår att på olika sätt främja sårläkning genom samarbete med patienten. LÄS MER

 2. 2. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda gravida och nyförlösta kvinnor på intensivvårdsavdelningen

  Magister-uppsats,

  Författare :Stephanie Barin; Josefine Rundlöf Windhage; [2017-08-09]
  Nyckelord :Erfarenheter; Gravid; Intensivvård; Intensivvårdsavdelning; Intensivvårdssjuksköterska; Postpartum; Uppfattning; Experiences; Intensive care; Intensive care nurse; Intensive care unit; Perspectives; Postpartum; Pregnant;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gravida och nyförlösta kvinnor ses sällan inom intensivvården, vilket medför en begränsad erfarenhet och kunskap hos intensivvårdssjuksköterskan. Den högspecialiserade vården som de gravida och/eller nyförlösta kvinnorna är i behov av, ställer stora krav på intensivvårdssjuksköterskans kompetens. LÄS MER

 3. 3. Linnik's Proof of the Waring-Hilbert Theorem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)

  Författare :Thomas Johansson; [2016]
  Nyckelord :Number theory; Waring-Hilbert s theorem; Waring s problem; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In number theory, Waring–Hilbert’s theorem guarantees that for each k there is an integer h ≥ 0 so that, for every non-negative integer n there are non-negative integers a1,a2,...,ak such that ak 1 + ak 2 + ··· + ak h = n. LÄS MER

 4. 4. Tidsbudget Przewalskis vildhäst (Equus ferus przewalskii) på Nordens Ark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Martina Ahlner; [2014]
  Nyckelord :tidsbudget; przewalskis vildhäst; equus ferus przewalskii; djurpark; time budget;

  Sammanfattning : During the winter 2011 Isaksson and Andersson did a time budget study on Nordens Ark’s Przewalskis horses during daytime when there were visitors and caretakers in the park. This time budget study was made during daytime and when there were no visitors or caretakers in the park. The horses where observed in the morning (5.30-6. LÄS MER

 5. 5. Fuel quality sensors for HD engines

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Cosmin Duca; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har de globala utsläpps standarder blivit mer stringenta när vi talar om Heavy Duty (HD) Dieselmotorer. Dessutom har varje region, eller land, sina egna regler med egna utsläppsnivåer för de huvudsakliga föroreningarna: CO, kolväten (HC), kväveoxider och partiklar (PM). LÄS MER