Sökning: "exempel på abstract på svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden exempel på abstract på svenska.

 1. 1. Utmaningar i en föränderlig värld - En studie om organisationsförändringar inom Svenska Röda Korset

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anette Wallin Østberg; Patrik Persson; [2020]
  Nyckelord :Svenska Röda Korset; Senmodernitet; Tredje sektorn; Förändringsprocess; Tjänstemän; Frivilliga ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Det senmoderna samhället karakteriseras av en riktning mot ett alltmer individualiserat samhälle. Detta påverkar såväl organisationer som individer. Extra utsatta i denna samhällsutveckling är organisationerna som verkar inom tredje sektorn då de bygger på ett kollektivistiskt förhållningssätt och en solidarisk ideologi. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för delaktighet inom särskild utbildning för vuxna i små kommuner : Skolledares och lärares berättelser om förutsättningar för delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Anders Spång; Mari Gylfe; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; Särskild utbildning för vuxna. Små kommuner.; Participation; special education for adults; small municipalities in Sweden;

  Sammanfattning : Sammanfattning I denna studie undersöks förutsättningar för delaktighet inom särskild utbildning för vuxna i små kommuner. Studiens syfte är att bidra med kunskap om förutsättningar för elevers delaktighet inom särskild utbildning för vuxna i svenska kommuner med mindre befolkning än 40 000 invånare. LÄS MER

 3. 3. Stödstrukturer i svenska för högstadieelever med autism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Boström; [2019]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; skola; stödstrukturer; svenska; särskild undervisningsgrupp;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Boström, Cecilia (2019). Stödstrukturer i svenska för högstadieelever med autism. Spe-ciallärarprogrammet, inriktning Språk-, skriv- och läsutveckling, Institutionen för skolut-veckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. “Jag brukar säga att det måste hagla älgar…”- En kvalitativ studie om utevistelse på fritidshemmet i stadsmiljö

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karolina Gabrielsson; Anna Lövang; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractForskare är eniga om att utevistelse för barn och unga är betydelsefullt. En bra barndom kopplas ihop med utelek. Enligt de svenska bestämmelserna för fritidshem ska alla elever ges möjlighet att vistas i olika utemiljöer. Eleverna ska även ges möjlighet till utevistelse, vistelse i naturen och friluftsliv. LÄS MER

 5. 5. Supplementary buildings to fixed price - in support of undergoing project in SABO Case Study : Svenska Bostäder Laundry room in HusbyKompletteringsbyggnader till fast pris - Till stöd för projekt inom SABOFallstudie : Svenska Bostäder Tvåttstuga i Husby

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsteknik

  Författare :ERFAN SAMADILASHKARIANI; [2018]
  Nyckelord :Supplementary buildings; Kompletteringsbyggnader;

  Sammanfattning : Översikt Denna studie stöder ett projekt som genomförs av SABO. Det handlar om att kunna handla uppkompletterande byggnader till ett fast pris. Exempel på tilläggsbyggnader (eller kompletterandebyggnader) är tvättstugor, rum för selektiv avfallshantering, lagring, cykelförvaring,samlingsrum mm. LÄS MER