Sökning: "exempel på analysförfarande"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden exempel på analysförfarande.

 1. 1. Den ofrivilliga rollen : En hermeneutisk studie om plötslig arbetsförlust och självidentitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :David Brundin; Fred Persson; [2016]
  Nyckelord :Självidentitet; rollutträdesteori; hermeneutik; plötslig arbetsförlust; ofrivillig roll; symbolisk interaktionism; konsumtionssamhälle;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks hur en plötslig förlust av arbetet påverkar individens upplevelser av sin självidentitet i konsumtionssamhället. I studien fokuserar vi på den process som pågår från det tillfälle då arbetsförlusten uppstår till att individen lyckas ta sig ur sin ofrivilliga roll, arbetslös. LÄS MER

 2. 2. Barnet eller ämnet? : Lärarstudenters preferenser av didaktiska val vid naturvetenskaplig undervisning i förskolan

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Susanne Klaar; [2007]
  Nyckelord :Didactic; natural science; teaching; pre-school; children; Didaktik; naturvetenskap; undervisning; förskola; barn;

  Sammanfattning : Teaching in pre-school usually takes its starting-point in children’s reality and curiosity. Apart from that it has also been important to take contains of a special subject under consideration, for example development of language and communication or mathematics development. LÄS MER