Sökning: "exempel på artiklar"

Visar resultat 1 - 5 av 582 uppsatser innehållade orden exempel på artiklar.

 1. 1. Faktorer inom personcentrerad vård som är av betydelse för patienter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elina Lundell; Ellen Wiiand; [2020]
  Nyckelord :Patientupplevelse; personcentrerad vård; sjuksköterska; sjukhus; patientdelaktighet;

  Sammanfattning : Background: Person-centered care is about putting the patient in focus, and a central part is the patients own participation. To have a good implementation of person-centered care good leadership and cooperation between professionals is a must, and an understanding of the impact a person-centered approach can have. LÄS MER

 2. 2. Finns det något samband mellan spelande och matematikresultat?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Huang; Peter Johnsson; [2020]
  Nyckelord :gymnasiet; högstadiet; inlärningsspel; matematik; matematikprestationer; spel;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka eventuella samband mellan spelande och matematikresultat hos elever i högstadiet och gymnasiet. Målet var att identifiera hur matematikprestationer korreleras med spelande av spel specifikt skapade för undervisning respektive spelande på fritiden. LÄS MER

 3. 3. Visuell litteracitet Kritiskt tänkande kring stereotypa reklambilder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Paula Jönsson; Kajsa Kindberg; [2020]
  Nyckelord :bilder; blickar; genus; framställning av bilder; kroppar; kvinnor; objekt; visuell litteracitet;

  Sammanfattning : Studien är en undersökning i hur kan arbetet med bildanalys kan genomföras, och varför det är viktigt att integrera i undervisningen. Den riktar sig mot elever i åk 7–9, men undersökningar som inte enbart riktar sig mot högstadiet har använts. Resultaten är ändå användbara i studien då de går att applicera i olika åldrar. LÄS MER

 4. 4. Ditt, mitt eller vårt – en litteraturstudie kring forskning om samarbete mellan skola och habiliterande verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Landén; [2020]
  Nyckelord :Gränssnitt; Habilitering; Litteraturstudie; Samarbete; Specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag: I arbetet med elever i behov av särskilt stöd kan skolan behöva samarbeta med andra verksamheter för att stödet ska optimeras, till exempel samarbeta med habiliterande verksamhet. Kunskapsbidraget i denna litteraturstudie är att vidga synen på samarbete mellan habiliterande verksamhet och skola genom att redogöra för på vilka olika sätt forskare beskriver samarbetet. LÄS MER

 5. 5. Stresshanteringsmetoder sjuksköterskor kan använda för att minska arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Josefin Danielsson; Mathilda Persson; [2020]
  Nyckelord :Stress; arbetsrelaterad stress; stresshanteringsmetoder; sjuksköterska; omvårdnad; systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Arbetsrelaterad stress är vanligt inom sjukvården och drabbar ofta sjuksköterskor. En långvarig negativ stress kan leda till sjukdom som till exempel utmattning och detta kan leda till sjukskrivningar samt personligt lidande. Arbetsstress är en starkt bidragande faktor som gör att sjuksköterskor väljer att lämna yrket. LÄS MER