Sökning: "exempel på avslutning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden exempel på avslutning.

 1. 1. Pysslar ni inför Eid al-fitr? : En studie om hur lärare inkluderar religioner och traditioner i klassrummet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Felicia Nordqvist; [2020]
  Nyckelord :Mångkulturellt; interkulturellt; religion; religionsundervisning; traditioner; identitet;

  Sammanfattning : Anledningen till att denna studie görs är min hypotes kring inkludering av religioner och traditioner i klassrummet. Min hypotes är att lärare sällan eller aldrig inkluderar andra religioner och traditioner, än de kristna och västerländska, i klassrummet utöver de obligatoriska religionstimmarna. LÄS MER

 2. 2. Interkulturell kommunikation : Hur tydlig och begriplig information till personer med annat modersmål kan stödja social inkludering på arbetsmarknadsutbildningar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Olsson Martina; [2020]
  Nyckelord :textdesign; information; skriven information; begriplighet; klarspråk; lättläst; annat modersmål; interkulturell kommunikation; social inkludering; text och bild; informationsdesign;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete i Informationsdesign med inriktning Textdesign. Arbetet går ut på att undersöka hur introducerande information på arbetsmarknadsutbildningar kan utformas för att vara tydlig för en målgrupp som inte har svenska som modersmål. LÄS MER

 3. 3. How to improve value towards third-party developers : An analysis of the open data platform Trafiklab

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Anton Söderman; [2016]
  Nyckelord :Platform; Trafiklab; open data; third-party developers; development; value; public transport; public transit; Platform; Trafiklab; öppen data; öppna data; tredjepartsutvecklare; utveckling; värde; kollektivtrafik;

  Sammanfattning : This thesis studies the open dataplatform Trafiklab, which provides openaccess to data regarding public transportin Sweden. The study is from the perspective ofthird-party developersand deals with the question of how theyvalue creating mechanisms towards themcan be improved. LÄS MER

 4. 4. Att läsa sig till skrivande : Hur skönlitteraturläsning och skrivande på ett kreativt sätt kan integreras i skolan

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Josefine Martinson; Maria Philipsson; [2015]
  Nyckelord :läsning och skrivande integrerat; skrivutveckling; skönlitteraturläsning; meddiktning;

  Sammanfattning : Den här forskningsproducerande uppsatsen prövar två metoder där läsande av skönlitteratur och skrivande vävts samman. Syftet har varit att undersöka vad det ryms för möjligheter i ett arbetssätt där läsning av en skönlitterär bok integrerats med skrivuppgifter. LÄS MER

 5. 5. Lagidrott och Alkohol : Är det skillnad mellan kvinnor och mäns alkoholkonsumtion?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Michael Jonsson; Johan Borglin; [2014]
  Nyckelord :Alkohol. Alkoholkunsumtionsfrekvens. Lagidrott. Berusningsdebut. Könsskillnader;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka en eventuell skillnad i ålder för berusningsdebut och frekvensen av alkoholintag mellan lagidrottande kvinnor och män. Dessutom undersöka om berusningsdebuten sker i samband med idrottandet (till exempel träningsläger eller avslutning/lagfest)   Metod: I undersökningen användes en kvantitativ metod då enkäter delades ut till 103 individer i sju olika idrottslag i tre olika idrotter. LÄS MER