Sökning: "exempel på dålig service"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden exempel på dålig service.

 1. 1. WebRTC Quality Control in Contextual Communication Systems

  Master-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Wei Wang; [2018]
  Nyckelord :WebRTC communication system; QoS assessment; Quality control; Data Analysis; Modeling; WebRTC-kommunikationssystem; QoS-bedömning; Kvalitetskontroll; Dataanalys; Modellering;

  Sammanfattning : Audio and video communication is a universal task with a long history of technologies. Recent examples of these technologies include Skype video calling, Apple’s Face Time, and Google Hangouts. Today, these services offer everyday users the ability to have an interactive conference with both audio and video streams. LÄS MER

 2. 2. Tvärbanans Solnagren Och Bus Rapid Transit

  Kandidat-uppsats, KTH/Transportplanering, ekonomi och teknik

  Författare :Oscar Kjellberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tvärbanan är en snabbspårväg i Stockholm som fick en förlängning från Alvik till Solna station 2014. Den har varit mycket dyr att bygga och det har varit en del problem, särskilt i ett nytt signalsystem som har inköpts för sträckan. I detta kandidatarbete har det undersökts om Bus Rapid Transit hade varit ett bättre alternativ. LÄS MER

 3. 3. Towards intermodal freight transport system in Ethiopia : evaluation of Ethiopian shipping and logistics service enterprise multimodal freight transport performance by customers and employees

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Tadesse Kenea Amentae; [2015]
  Nyckelord :freight transport; intermodal; satisfaction; customer; employee; Ethiopia;

  Sammanfattning : With today’s globally integrated economy the role of transportation has got immense attention in international trade and development. Freight transport is an integral part of transportation system and it moves freight of huge value all over the world. LÄS MER

 4. 4. Inomhusmiljön i bostadshus fallstudie på Vildandsvägen i Lund med avseende på ventilation, uppvärmning och drag från fönster

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Ulf Mårtensson; [2015]
  Nyckelord :Miljöinventering i befintlig bebyggelse;

  Sammanfattning : Fallstudien undersöker, som en del av en miljöinventering i befintlig bebyggelse, inomhusmiljön i en fastighet, Vildandsvägen 2-32 i Lund. Syftet är att undersöka om det förekommer brister i ventilationen och uppvärmningen samt om det finns drag från fönster. LÄS MER

 5. 5. A risk assessment of patulin in home-made apple must

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Microbiology

  Författare :Jenny Arnér; [2015]
  Nyckelord :Patulin; mycotoxin; apple; Penicillium expansum; risk assessment; exposure assessment; Sweden;

  Sammanfattning : Patulin is a mycotoxin produced by several filamentous fungi, which has been the object of a number of surveys in recent decades, due to its frequent occurrence in apple products made from decayed fruit. The legislated limit in apple products is 50 µg/kg and a provisional maximum tolerable daily intake (PMTDI) of 0. LÄS MER