Sökning: "exempel på dubbla budskap"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden exempel på dubbla budskap.

 1. 1. Alkoholen och det dubbla uppdraget : En visuell analys av Systembolagets ethos i två reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Agnes Olander; [2017]
  Nyckelord :retorik; visuell analys; ethos; identifikation; Systembolaget;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka hur Systembolaget i två valda reklamfilmer söker etablera ethos. För att svara på detta har uppsatsen utgått ifrån en frågeställning som fokuserar på hur visuella budskap framställs samt huruvida identifikation tillämpas. LÄS MER

 2. 2. Köp alkohol, men drick inte! : En studie om Systembolagets dubbla budskap och trovärdighet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Jacob Forsberg; Isak Renstig; [2015]
  Nyckelord :Retorik; Social marknadsföringskampanj; Systembolaget; IQ; trovärdighet;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur Systembolagetkommunikativt försöker lösa problemet att sända dubbla budskap,att sälja alkoholprodukter och samtidigt förespråka ett merhälsosamt förhållningssätt till alkohol. Uppsatsen har också föravsikt att studera om det är trovärdigt att samma avsändare sändertvå budskap som är motsägande. LÄS MER

 3. 3. Torget som kommunikativ lärmiljö : En studie i användandet av torg ur ett språkutvecklande perspektiv i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Gustaf Svensson; [2012]
  Nyckelord :Square; Language; Development; Communications; Preschool; Learning; Torg; piazza; språkutveckling; kommunikation; Reggio Emilia; förskola; lärandemiljö;

  Sammanfattning : I dagens samhälle byggs förskolor med moderna innemiljöer som är inspirerade av Reggio Emilias filosofi. Ett inslag i dessa är torget som ska vara ett hjärta i verksamheten som fungerar som gemenskapens kärna, en plats för möten och kommunikation. LÄS MER

 4. 4. Vad är barnets bästa? Om familjehemsplacerade barns umgänge med sina biologiska föräldrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Jennie Andersson Klein Woud; [2008]
  Nyckelord :anknytningsteori; barnets bästa; familjehem; familjevård; identitetsutveckling; nätverk; samarbete; umgänge; utvecklingsekologi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få en fördjupad förståelse för hur umgänget mellan de biologiska föräldrarna och familjehemsplacerade barn kan ordnas med fokus på vad som är bäst för barnet. Genom kvalitativa intervjuer med personal inom socialtjänsten och en litteraturstudie utvecklas resonemang kring barnets rätt till sitt ursprung. LÄS MER

 5. 5. Klättra i träd – en studie om barns rörelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Jenny Andersson; Hillevi Sthen; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete får ni ta del av en undersökning som är utförd på två skolor. Den inriktar sig på barns rörelse i form av bland annat trädklättring. Dessa skolor är belägna nära skog och natur. LÄS MER