Sökning: "exempel på empiri"

Visar resultat 1 - 5 av 296 uppsatser innehållade orden exempel på empiri.

 1. 1. “Är jag en mamma nu?” : En kvalitativ studie om den personliga identitetens utveckling hos förstagångsmammor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisa Westin; Gabriella Velander Fanoun; [2022]
  Nyckelord :Moderskap; personlig identitet; normer;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att undersöka hur den personliga identiteten påverkas och utvecklas i samband med att bli förstagångsmamma samt vilka faktorer som bidrar till utvecklingen.  De frågeställningar som undersöks är: - Hur utvecklas den personliga identiteten av att bli förstagångsmamma? - Vilka sociala faktorer kan ha en inverkan på utvecklingen av den personliga identiteten hos förstagångsmammor? Det empiriska materialet grundas i tio stycken semistrukturerade intervjuer med ett urval av förstagångsmammor i åldrarna 20-30 år. LÄS MER

 2. 2. Lärarens attityder till eurocentrism i historieundervisningen : En kvalitativ studie om eurocentrism i högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Juli Martinez Preza; Cristian Cullborn; [2022]
  Nyckelord :Eurocentrism; historiedidaktik; historiemedvetande; historieundervisning; läromedel;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är inramat kring att undersöka lärares attityder till eurocentrism i historieundervisningen. Dessutom behandlar arbetet hur undervisningen kan påverka elevers historiemedvetande i fråga om eurocentrism. LÄS MER

 3. 3. Obstacles and Opportunities forReusing Material in theConstruction and Real Estate Industry : A study towards an upscaled reuse implementation to achieve net zero emission at Akademiska Hus

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Byggvetenskap

  Författare :Kristina Chaba; Natasha Mridha; [2022]
  Nyckelord :Reuse; Construction industry; Real Estate industry; CO2 -emissions; Akademiska Hus; Återbruk; Byggbranschen; Fastighetsbranschen; CO2-utsläpp; Akademiska Hus;

  Sammanfattning : The construction- and real estate industry can be held accountable for major pollution and is responsible for 20% of the total emissions of greenhouse gasses in Sweden. To reduce their emissions and contribute to a sustainable future, actors in the industry work effectively to transition from a linear economy to a circular one. LÄS MER

 4. 4. Tillväxt - Växtvärk : Förändring i Försvarsmakten och dess påverkan på yrkesofficerare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Andreas Simon; Jonas Agder; [2022]
  Nyckelord :Requirements; Change; Organizational change; Swedish Armed Forces; The Logistics regiment; Research and development; Growth; Army organization 2025; Behov; Förändring; Organisationsförändring; Tillväxt; Försvarsmakten; Göta Trängregemente; Utvecklingsarbete; Arméorganisation 25;

  Sammanfattning : Försvarsmakten har under åren efter Berlinmurens och Warszawapaktens fall präglats av neddragningar och inriktning mot internationella militära insatser. Sverige försvaras bäst genom säkerhet och stabilitet på andra platser än inom landets gränser. LÄS MER

 5. 5. En studie om hur en god säkerhetskultur skapar en säkrare byggarbetsplats

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Ossama Haroun; Aziz Kouki; Fredrik Westin; [2022]
  Nyckelord :Accidents in construction sites; Construction sites; Development of safety culture; Safe Construction Training; Safety culture; Safety Training Park.; Byggarbetsplatser; Olyckor på byggarbetsplatser; Safe Construction Training; Säkerhetskultur; Säkerhetspark; Utveckling av säkerhetskultur.;

  Sammanfattning : Introduktion (och syfte) – Människor på arbetsplatser, oavsett bransch, kan drabbas av bådefysiska och psykiska problem på grund av exempelvis kemikalier, maskiner, buller,stress eller trakasserier. I Sverige är byggbranschen en av de mest olycksdrabbadebranscherna och räknades som den dödligaste branschen under 2018. LÄS MER