Sökning: "exempel på en vetenskaplig uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden exempel på en vetenskaplig uppsats.

 1. 1. FÖLJSAMHET I EVIDENSRÖRELSEN En studie av följsamhetsproblematik utifrån exemplet Förskrivning av fysisk aktivitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Helena Lagerlöf; [2016-07-05]
  Nyckelord :Compliance; adherence; concordance; fysisk aktivitet; interventioner;

  Sammanfattning : Evidensrörelsen har vuxit sig stark inom hälso- och sjukvården. Därmed finns det en strävan som de flesta delar, mot en hälso- och sjukvård som bygger på vetenskaplig kunskap. Att basera beslut på vetenskap är dock inte så enkelt som det kan låta. LÄS MER

 2. 2. Fler partiledardebatter – “men det är ungefär samma ingredienser” : –  en kvalitativ studie om ökad konkurrens och nya strategier när SVT, TV4, Aftonbladet och Expressen producerade partiledardebatter i valrörelsen 2014

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Österberg; Elvira Linderot; [2015]
  Nyckelord :Partiledardebatt; konkurrens; journalistik; tv; webb-tv; Aftonbladet; Expressen; TV4; SVT; valrörelse; valprogram;

  Sammanfattning : Titel: Fler partiledardebatter  – “men det är ungefär samma ingredienser” –  en kvalitativ studie om ökad konkurrens och nya strategier när SVT, TV4, Aftonbladet och Expressen producerade partiledardebatter i valrörelsen 2014. Författare: Emma Österberg och Elvira Linderot Kurs, termin och år: Vetenskaplig C-uppsats, HT 2014 Antal ord i uppsatsen: 18 785 Problemformulering och syfte: I studien undersöks partiledardebatterna i tv och webb-tv i valrörelsen 2014, samt den nya konkurrenssituation som uppstod i samband med det. LÄS MER

 3. 3. Vilka kunskaper, färdigheter och andra förmågor anses vara relevanta för revisorsassistenter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Ardiana Bajgora; Hanna Bogren; [2012]
  Nyckelord :Revisorsassistenter; Profession; Kunskapsbas; Utbildning; Förväntningar;

  Sammanfattning : Revision är ett professionsyrke och med det menas yrken som baseras på vetenskaplig kunskap och vetenskaplig forskning. Advokater, präster och läkare är exempel på sådana professioner. LÄS MER

 4. 4. Förkroppsligade ideal

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Johan Boberg; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De filosofiska problem som vi i denna uppsats har behandlat hänger samman med den moderna naturvetenskapens framväxt för ungefär fyra århundraden sedan. Vi har studerat det sätt på vilket den mänskliga friheten uppkommer som problem inom ramen för den nya vetenskapens studium av naturen som ett lagbundet mekaniskt system. LÄS MER

 5. 5. Vändpunktsprocesser : polisens möjlighet att vara del i en sådan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Tobias Jansson; Rickard Johansson; [2009]
  Nyckelord :Droger och missbruk;

  Sammanfattning : Att leva i ett drogmissbruk är en stor tragedi, både för missbrukaren själv, samhället och inte minst för dennes nära och kära. Siffror i vår rapport visar bland annat på att en manlig heroinist kan kosta samhället nästan 2 000 000 kronor om året. Ett avbrutet missbruk leder därmed till stora vinster för alla parter. LÄS MER