Sökning: "exempel på engelska abstract"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden exempel på engelska abstract.

 1. 1. The Subjective Experience of Pre Menstrual Dysphoric Disorder PMDD) - A qualitatative study exploring consequences of PMDD symptoms in relation to occupational and private life

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sanna Jurvanen; [2017]
  Nyckelord :PMDD; work life balance; qualitative; subjective experience; phenomenological approach; burden of illness; PMDS; arbetslivsbalans; kvalitativ; fenomenologisk ansats; sjukdomsbörda; subjektiv upplevelse; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract - Svenska Denna kvalitativa uppsats syftar till att framföra subjektiva erfarenheter av att leva med Premenstruellt Dysforiskt Syndrom, PMDD på Engelska. Studiens fokus låg på att undersöka upplevelser av: (1) symptompåverkan på individerna med PMDS och deras arbetsplats; (2) påverkan på individens sociala liv och; (3) Vilket stöd föreslås och görs tillgängligt och hur stödet upplevs. LÄS MER

 2. 2. Kan tillskott av fiskolja förbättra koncentrations- och inlärningsförmåga hos barn med ADHD?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Simon Ivarsson; Asma Komsan; [2015-08-03]
  Nyckelord :tillskott; fiskolja; koncentrationsförmåga; inlärningsförmåga; barn; ADHD;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Does supplementation of fish oils improve attention and cognition in children with ADHD?Author: Asma Komsan and Simon IvarssonSupervisor: Fredrik BertzExaminer: Mette AxelsenProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 hpDate: May 27, 2015Background: ADHD is a neuropsychiatric diagnosis that can manifest itself in many different ways such as learning difficulties and concentration problems. This is stressful for the affected individual and those in his/her environment. LÄS MER

 3. 3. Modersmålsstöd i förskolan : En studie om förskollärares möjlighet att ge modersmålsstöd för barn med annat modersmål än svenska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Steffi Geisler; Sofie Axelsson; [2015]
  Nyckelord :Second language; mother tongue; mother tongue-support; multilinguals; native language; Andraspråk; Flerspråkighet; Förskola; Modersmål; Modersmålsstöd;

  Sammanfattning : Abstract The aim of the study was to examine how preschool teachers from two different municipalities are working with native language support. The method used in this study was a questionnaire survey were 58 preschool teachers participated. LÄS MER

 4. 4. Importance of epigenetics in animal breeding : genomic imprinting

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Dijana Zeric; [2012]
  Nyckelord :Epigenetics; Genomic Imprinting; X-linked QTL; IGF2;

  Sammanfattning : ABSTRACTThe aim of this study was to give an overview of the evidence for genomic imprinting in livestock and other mammals as well as outline the potential use of gene imprinting in livestock breeding. Epigenetics is the mitotical and meiotical partial hereditary variation in genomic activity without any alterations of the DNA sequence. LÄS MER