Sökning: "exempel på examensarbete i ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden exempel på examensarbete i ekonomi.

 1. 1. Effektivisering av armeringsprocessen med hjälp av Lean-metodik

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Kim Kleczkowski; [2022]
  Nyckelord :Lean; Toyota Kata; PDCA; Reinforcement steel; Process improvements; Sustainability; Lean; Toyota Kata; PDCA; Armering; Processförbättringar; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utgör den avslutande delen i högskoleingenjörsprogrammet inom maskinteknik på Kungliga Tekniska Högskolan med inriktningen industriell ekonomi och produktion och bedrevs i samarbete med Skanska Sverige AB. Studien undersöker hur Lean kan användas för effektivisering av armeringsprocessen av en stödmur genom att tillämpa Kata-metodiken adapterad för byggindustrins kontext. LÄS MER

 2. 2. Increasing water access throughhuman-centered design : Design of a off-grid water purifying devicein a resource constraint environment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :David Sundvall; [2022]
  Nyckelord :human centered design; frugal innovation; Innovation; resource constrained environment; Bottom of the pyramid; BOP; Jugaad; resource constrained environment design; Mänskligt centrerad design; Sparsam innovation; Innovation; Resursbegränsad miljö; Botten av den socioekonomiska pyramiden; BOP; Jugaad; Resursbegränsad miljö design;

  Sammanfattning : Patrick and Felicia are a couple who run a farm. Every day they harvest their crops and sell them at the local market. This is the family's everyday life and today's income goes to all the family'sexpenses such as food, water, and transport to the market. At the end of the day, the family's totalbudget results in plus or minus zero. LÄS MER

 3. 3. Metodutveckling och påbörjan till validering med HPLC för formalin

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Frida Johansson; Hanne Pettersson; [2022]
  Nyckelord :HPLC; formalin; formaldehyd; metodutveckling; validering; kalibrering;

  Sammanfattning : Formalin är ett ämne som finns naturligt både i naturen och i människokroppen. Formalin syntetiseras i dagsläget industriellt bland annat på grund utav sina goda egenskaper för desinficering. Det används till exempel i autoklaver på sjukhus för sterilisering av verktyg. LÄS MER

 4. 4. Införande av digitaliserad beredning på Siemens Energy AB i Trollhättan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Sebastian Lindroth; Max Lund; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; beredningsarbete;

  Sammanfattning : Under början av året 2021 genomfördes ett examensarbete på Siemens Energy AB i Trollhättan. Syftet med arbetet var att komma med förslag på arbetssätt för digitaliserade beredningar i programmet PLM2020 och hur dessa kan införas i verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av transportföretag

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Arlind Kutllovci; Safin Mustafa; Ahmad Soondah; [2021]
  Nyckelord :logistik; distribution; fyllnadsgrad; effektivisering; transport;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts i uppdrag av transportföretaget Point Logistik. Pointlogistik är ett transportföretag som levererar tidskrifter och paket till ca 550 000 adresser dagligen. LÄS MER