Sökning: "exempel på examensarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 1179 uppsatser innehållade orden exempel på examensarbete.

 1. 1. Teknikundervisningens bild av internet som system : Tematisk analys av läromedel för gymnasiekursen Teknik 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Magnus Hagström; [2023]
  Nyckelord :internet; teaching technology; technology didactics; technological literacy; textbook analysis; curriculum emphasis; educational focus; systems language; companion meanings.; internet; teknikundervisning; teknikdidaktik; läromedelsanalys; bildningsemfaser; bildningsfokus; systemspråk; följemeningar.;

  Sammanfattning : Teknik är nära sammanflätad med människan och internet med sin kraftfulla infrastruktur påverkar oss dagligen. Trots detta reflekterar vi sällan över det och beskriver systemet vagt och med grova förenklingar. LÄS MER

 2. 2. Visualisering av 4D-arbetsplatsdispositionsplaner på byggarbetsplatser : Påverkan på säkerhetsplanering och jämförelse med traditionell- 2D-APD-plan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Safar Chamoun; [2023]
  Nyckelord :4D-APD-plan;

  Sammanfattning : The construction industry leads the statistics when it comes to reports of accidents and serious incidents compared to other industries. Falls from heights, improper working positions as well as heavy lifting and carrying, are some of the most common safety risks. LÄS MER

 3. 3. Korsar avgrunden - En multipel fallstudie om arbetet hos två uppstartsföretag inom tekniksektorn med organisationsinriktningar och kommersialisering av radikala innovationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Kokko; David Lamorell; Albert Johansson; [2023]
  Nyckelord :Radikala Innovationer; Fallstudie; Uppstartsföretag; Kommersialisering; Organisationsinriktningar; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Korsar avgrunden - En multipel fallstudie om arbetet hos två uppstartsföretag inom tekniksektorn med organisationsinriktningar och kommersialisering av radikala innovationer Seminariedatum: 2 Juni 2023 Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Albert Johansson, Alexander Kokko & David Lamorell Handledare: Magnus Nilsson Fem nyckelord: Radikala Innovationer, Fallstudie, Uppstartsföretag, Kommersialisering, Organisationsinriktningar Forskningsfråga: Hur arbetar uppstartsföretag inom tekniksektorn med organisationsinriktningar och kommersialisering av radikala innovationer? Syfte: Syftet med studien är att undersöka konkreta exempel av hur företag inom tekniksektorn arbetar med organisationsinriktningar och kommersialisering av radikala innovationer, och sedan undersöka skillnader och likheter. Metod: Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod med ett abduktivt synsätt. LÄS MER

 4. 4. BIM-modell som bygghandling i produktion : utmaningar, lösningar och framtidsutsikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Minna Lindström; Alicia Björkman; [2023]
  Nyckelord :Bim; BIM-modell; bygghandling; digitalisering; produktion;

  Sammanfattning : Digitalisering leder till att många arbetssätt behöver förnyas alternativt ersättas med nya. Byggbranschen hör till en av världens minst digitaliserade branscher och även de svenska byggföretagen visar på en låg digitalisering. LÄS MER

 5. 5. In-Situ Investigation of Particle Assisted GaSb Nucleation Using Environmental TEM

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Aidas Urbonavicius; [2023]
  Nyckelord :ETEM; Nucleation; GaSb; Nanowires; Materials chemistry; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : III-V semiconductor material based nanowires have been extensively studied and shown to be a very exciting building block for future electronics. Material systems such as GaSb show a lot of promise in optoelectric and thermoelectric generation applications because of its high electron mobility and small bandgap. LÄS MER