Sökning: "exempel på examensarbete"

Visar resultat 11 - 15 av 872 uppsatser innehållade orden exempel på examensarbete.

 1. 11. Investigation of Polynomial Trajectory Planner for Emergency Maneuver

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :LUDVIG BJÄRKEBACK; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Getting an autonomous car to work is a complex task, and it is developed in steps. Today there are many semi-autonomous Advanced Driver Aid Systems in cars such as Adaptive Cruise Control and Lane Keeping Aid to improve comfort for the driver. LÄS MER

 2. 12. "Var lägger jag och en?" - Lärares förhållningssätt till språkutvecklande matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Kihlberg; Matilda Olofsson; [2019]
  Nyckelord :matematik; matematiklärares förhållningssätt; språkutvecklande arbetssätt; språkutvecklande matematikundervisning; språkutveckling;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker lärares förhållningssätt till språkutvecklande matematikundervisning och hur en sådan kommer till uttryck i praktiken. Tidigare forskning visar att det finns många fördelar med att arbeta språkutvecklande i matematikämnet men att lärare tenderar att motsätta sig arbetssättet. LÄS MER

 3. 13. Sida vid sida : ett konceptuellt gestaltningsförslag för fältet mellan södra Ulleråker och Campus Ultuna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ebba Hammarlund Lehto; Sara Larsson; [2019]
  Nyckelord :Landskapsarktitektur; Regenerativ design; Ekosystemtjänster; Arboretum; Ulleråker; Campus Ultuna;

  Sammanfattning : Det är idag ett faktum att koldioxidutsläpp och de klimatförändringar som dessa orsakar utgör ett hot mot vår planet. För att denna utveckling ska kunna stoppas fastslås det i Agenda 2030 att ett medvetet arbete med hållbar utveckling är en nödvändighet. LÄS MER

 4. 14. Spångrep för stall : Ett effektivare alternativ

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industridesign

  Författare :Sofie Thorsager; [2019]
  Nyckelord :Spångrep; barngrep; mockning; produktdesign; hästskötsel; stall;

  Sammanfattning : En grep är det verktyg man använder för att mocka hästars boxar, alltså städa bort avföring från den ytan de står på i ett stall. De grepar som idag finns för mockning av djurstallar har haft samma design i över 100 år. LÄS MER

 5. 15. Multimodala elevtexter : Elever synliggör sina kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linda Lindström; [2019]
  Nyckelord :Multimodalitet; semiotiska resurser; transformation; transduction; komposition; rytm och kohesion.;

  Sammanfattning : Vi uttrycker oss multimodalt dagligen vilket innebär att vi använder olika modaliteter när vi kommunicerar med andra. Det har visat sig att om elever får möjlighet att konstruera sin egen kunskap och omformulera kunskapen genom att uttrycka sig med hjälp av en annan modalitet än ursprunget, stärker det elevens lärande, detta kallas transduction. LÄS MER