Sökning: "exempel på examensarbete"

Visar resultat 21 - 25 av 871 uppsatser innehållade orden exempel på examensarbete.

 1. 21. Interkulturalitet i historieläroböcker: Innehåll och undervisningsmöjligheter utifrån industrialisering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Habram; Hanna Jensen; [2019]
  Nyckelord :Historiemedvetande; Interkulturalitet; interkulturell historieundervisning; interkulturellt innehåll; interkulturell kompetens; läroböcker; läromedel;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har syftet att ta reda på hur väl man kan utgå från läroböcker i historia för gymnasiet och 7–9 med målet att ha en interkulturell undervisning om industrialisering. Det teoretiska ramverk som ligger till grund för vår undersökning är Maria Johanssons teori om interkulturalitet och dess samverkan med historiemedvetande. LÄS MER

 2. 22. Språklig stöttning med inriktning på klasserna 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hector Mörnstrand; Andreas Larsson; [2019]
  Nyckelord :Bildstöd; historiedidaktik; Språkstödjande; Språkutvecklande; sociokulturellt; Textrörlighet; Kooperativt lärand;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att beskriva, förklara och ge exempel på hur läraren kan arbeta med språkutvecklande undervisning för att stödja elevernas kunskapsinlärning. Vi fokuserar på vilket material som används, lärarens arbetsmetoder och klassrumsmiljön. LÄS MER

 3. 23. Pricing of a balance sheet option limited by a minimum solvency boundary

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Josefine Bofeldt; Sara Joon; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Pension companies are required by law to remain above a certain solvency level. The main purpose of this thesis is to determine the cost of remaining above a lower solvency level for different pension companies. This will be modelled by an option with a balance sheet as the underlying asset. LÄS MER

 4. 24. Utmaningarna med en jämställd historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ashkan Jamali; Kerim Sutovic; [2019]
  Nyckelord :Aktörsperspektiv; Genus; Historiebruk; Historiemedvetande; Identitetsskapande; Jämställdhet; Läroböcker; Läromedel; Styrdokument;

  Sammanfattning : I styrdokumenten finns en strävan mot en jämställd undervisning men läroböckerna ger en kvinnofattig bild av historien. Detta grundar sig i att män oftast tagit en större plats i historien och detta gör att kvinnor som individer inte hörs i samma bemärkelse. LÄS MER

 5. 25. Hur effektiv och säker den nya PDE5-hämmaren avanafil vid behandling av erektil dysfunktion?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ksenia Kotikova; [2019]
  Nyckelord :Avanafil; erektil dysfunktion; fosfodiesterashämmare;

  Sammanfattning : Frekomsten av erektil dysfunktion (ED) kar stndigt och orsakar snkt livskvalit hos mnga mn. ED r ldersrelaterad, men kan intrffa p grund av andra orsaker: neurogen skada, hormonell insufficiens, krlrelaterade sjukdomar och kan ven ha en psykogen grundorsak. LÄS MER