Sökning: "exempel på fakta"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden exempel på fakta.

 1. 1. Produktionsoptimering : Identifiering av flaskhalsar och förbättringsförslagi en industri med hög produktvariation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Fabian Edler; Karl Frerdrikson; [2020]
  Nyckelord :beräkningsmodell; bufferthantering; flaskhalsar; sekvensering; skiftande flaskhals; paketläggning; planering; produktion; standardisering; sågverk; tidsstudie; träråvaror; utnyttjandegrad; variation.;

  Sammanfattning : I en konfigurerbar produktion med hög produktvariation förändras förutsättningarna och karaktären i produktionen när olika varor ska tillverkas. Hög produktvariation medför dock vissa utmaningar. Skiftande flaskhalsar är ett exempel på vanligt förekommande problem. LÄS MER

 2. 2. Hur får vi ungdomar att handla hållbart?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Joel Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Consumer behaviour; Communication; Sustainable consumption; Earth and Environmental Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : The modern society is facing various challenges in order to tackle the constantly growing threats of climate change and global warming. The areas in which great readjustments are necessary are many, and even though some appear more critical than others, a holistic approach to this global issue is important. LÄS MER

 3. 3. Statistik med R : Lektionsserie i statistik för gymnasieskolans matematikkurs 2B och 2C

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Katarina Ekholm Selling; [2019]
  Nyckelord :Matematik; Statistik; Skola; Gymnasium; Lektionsserie; Statistikdidaktik; Statistisk programvara; Statistical literacy;

  Sammanfattning : Statistical literacy – the ability to interpret, critically judge, and communicate statistical information – is of major importance in today’s society as the majority of us are continuously exposed to conclusions drawn from statistics both in media, at our workplace, in our community, and in school. In Sweden, statistics is part of the mathematics curriculum in school at different levels, including in the gymnasium (years 10 to 12). LÄS MER

 4. 4. Skicklighetens metafysik : särskiljande egenskaper hos kunnande och vetande

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Per Boqvist; [2019]
  Nyckelord :knowledge; knowledge-how; knowledge-that; epistemology; skill; novelty objection; embedded questions; theoretical knowledge; practical knowledge; context sensitivity; kunskap; kunskapsteori; epistemologi; skicklighet; färdighet; förmåga; vetande; kunnande; teoretisk kunskap; praktisk kunskap; Jason Stanley; Gilbert Ryle; intellektualism; anti-intellektualism; kontextkänslighet;

  Sammanfattning : Hur relaterar vetande och kunnande till varandra? Om jag vet att jorden är rund har jag kunskap om ett faktum och om jag kan cykla har jag en förmåga att utföra en viss handling. På ytan verkar detta handla om olika saker. Intellektualismen är en filosofisk uppfattning som säger att kunnande är en form av vetande. LÄS MER

 5. 5. Förskolegårdens förutsättningar för fysisk aktivitet : exempel från nya områden i Liljeholmen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ellinor Hult Broman; [2019]
  Nyckelord :förskolegård; fysisk aktivitet; hälsa; stadsplanering; nyexploaterade områden;

  Sammanfattning : Vår hälsa påverkas inte enbart av individuella val. Stadsplaneringen har under decennier format ett samhälle som främjar en stillasittande livsstil, samtidigt som svenskarnas motionsvanor blir sämre. Mängden fysisk aktivitet som barn får i sin vardag är kopplade till faktorer i boendemiljön. LÄS MER