Sökning: "exempel på filmanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden exempel på filmanalys.

 1. 1. Garderobstaktik som visuell retorik : En kvalitativ studie av tre Youtube-influencers argumentation för en hållbar personlig stil

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Carina Söderström; [2021]
  Nyckelord :visual rhetoric; sustainability; fashion; style; visual culture; visuell retorik; youtube; influencer; hållbarhet; mode; stil; visuell kultur; filmanalys;

  Sammanfattning : Under det senaste årtiondet har sociala medier använts av mode-influencers till att sprida sina budskap om personlig stil. Med de senaste årens klimatintresse har början till ett skifte skett från att uppmuntra till konsumtion till att i stället skapa medvetenhet om textilindustrins negativa påverkan på miljön. LÄS MER

 2. 2. Arbetsplatskonflikter och deras konfliktlösningar : En socialpsykologisk filmanalys gällande arbetsplatskonflikter ur tv-serien Syrror

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Karolina Stenlund; [2018]
  Nyckelord :Movie analysis; social psychology; organizational communication; workplace conflicts; conflict resolutions; Filmanalys; socialpsykologi; organisationskommunikation; arbetsplatskonflikter; konfliktlösningar;

  Sammanfattning : När det talas om ordet arbetsplatskonflikter, sker detta ofta i negativa termer som att konflikter är något destruktivt för organisationen. Konflikter ses ofta som negativa för organisationen och något som snabbt måste undvikas eller lösas. LÄS MER

 3. 3. Klippningens roll som Storytelling i Reklamfilm : En jämförande filmanalys av hur berättande förstärks avklippning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Jesper Svensson; [2018]
  Nyckelord :Storytelling; filmklippning; klippmetoder; gestaltningsformer; montage; kontinuitet; kollision.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan reklamfilmers berättande och klippning. Hur använder man sig av olika klippmetoder i svensk reklamfilm idag och hur förs berättelsen framåt. Metoden för uppsatsen är en jämförande filmanalys. Fokusen kommer att ligga på sekvenser från tre olika svenska reklamfilmer. LÄS MER

 4. 4. När filmen tränger in i dig från duken - Hur kommunicerar audiovisuella metaforer känslor i filmen Alien (1979)?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Alex Stråe; [2016]
  Nyckelord :Känslor; film; metaforer; audiovisuella; objekt; konceptuella; Lakoff; Johnson; Kövecses; Fahlenbrach; perception; rörlig bild; koncept;

  Sammanfattning : I jakt efter fler svar på frågan varför film påverkar oss, utforskas i detta arbete ett relativt orört område: konceptuella metaforer. Området förklarar en aspekt av vår perception som inte är begränsad till film utan avser sinnesintryck i allmänhet. LÄS MER

 5. 5. Blåvitt begär : Postkoloniala läsningar av finskhet, klass och genus i svensk film

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Kristian Borg; [2016]
  Nyckelord :suomi; suomalaiset; ruotsinsuomalaiset; ruotsinsuomalainen; postkolonialismi; stereotypioita; edustus; feminismi; psykoanalyysi; elokuvatutkimus; Finland; finnar; finländare; postkolonialism; stereotyper; den andre; representation; psykoanalys; feministisk filmteori; kolonial diskursanalys; svensk spelfilm;

  Sammanfattning : Uppsatsens huvudsyfte är att studera finska representationer i svensk spelfilm ur ett postkolonialt perspektiv. Med en diskursanalytisk ansats och med stöd i psykoanalys, postkolonial och feministisk teori diskuteras hur finsk etnicitet konstrueras, omförhandlas och samverkar med kategorier som genus, sexualitet och klass i svensk spelfilm från 1980 till 2010. LÄS MER