Sökning: "exempel på forskningsdesign"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden exempel på forskningsdesign.

 1. 1. “We could get them to become normal sooner than if they don’t receive Physical Therapy” : A qualitative interview study reflecting Thai physiotherapists thoughts and experiences regarding stroke rehabilitation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Emelie Fagerberg; Stina Sandström; [2019]
  Nyckelord :physiotherapy; stroke; Thailand; rehabilitation;

  Sammanfattning : Background: Stroke affects 15 million people worldwide each year. The rehabilitation should be equal everywhere but that is not the case. Most evidence comes from research in high income countries and those circumstances may not be applied everywhere in the world. LÄS MER

 2. 2. The future of digital platforms : An exploration of Generation Z’s needs and expectations

  Master-uppsats, KTH/Teknisk informationsvetenskap

  Författare :Loviisa Jenny Maria Läärä; [2018]
  Nyckelord :Multisided platforms; Generation Z; platform-based innovations; Information and communication technologies; Multisided-plattformar; Generation Z; Platform-baserade innovationer; Information och kommunikationsteknik;

  Sammanfattning : In today’s platform economy, the postal industry has been disrupted with emerging technologies and changing consumer needs. While the physical letter volumes continue to decrease, postal operators seek new sources of customer value through digital innovations. LÄS MER

 3. 3. "Nåt gammalt, nåt nytt, nåt lånat" : Konsekvenser av visionsstyrning i den fysiska planeringen

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Karolina Rosén; [2017]
  Nyckelord :Strategisk planering; vision; planerarprofession; institutionalisering; socialt kapital; stigberoende; Älvstranden; Frihamnen; stadsbyggnadsideal.;

  Sammanfattning : Den strategiska planeringen har fått allt större genomslag som en konsekvens av den utveckling som sker i samhället och runt om i världen. Urbanisering, förändrat klimat och utvecklad digitalisering är några av de stora trender som påverkar. LÄS MER

 4. 4. Planerarens bild av sig själv. : Osäker expert eller restriktiv kommunikatör?

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Erika Svensson; [2015]
  Nyckelord :Planerare; Medborgardialog;

  Sammanfattning : Avsikten med uppsatsen är att studera och analysera hur planerare ser på sin egen roll som planerare i relationen till medborgarna. Relationen mellan planerare och medborgare innebär i det här fallet formaliserade medborgardialoger, till exempel samråd eller informationsmöten i offentliga stadsrum, till exempel torg. LÄS MER

 5. 5. Pressfrihet och Korruption - En jämförande studie av Botswana och Zimbabwe

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Bowring; [2015]
  Nyckelord :Pressfrihet; Korruption; Politisk korruption; Ekonomisk korruption; Botswana; Zimbabwe; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att kunna se ifall det finns ett samband mellan pressfriheten och korruptionsnivåerna i Botswana och Zimbabwe. Genom att undersöka hur pressfriheten eventuellt har påverkat korruptionsnivåerna i Botswana och Zimbabwe är målet att finna förklaringsfaktorer till varför korruptionsnivån är högre i länder med begränsad pressfrihet och då i huvudsakligen i Botswana och Zimbabwe. LÄS MER