Sökning: "exempel på intervju rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden exempel på intervju rapport.

 1. 1. Säkerhets- och kostnadsjämförelse för maskinskydd kring balningslinje : En jämförelse av förreglingsbrytare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Henrik Viksten; [2019]
  Nyckelord :EN ISO 13849-1:2016; Machine safety; Guard lock; SiSteMa; Performance Level; EN ISO 13849-1:2016; Maskinsäkerhet; Förreglingsbrytare; SiSteMa; Performance Level;

  Sammanfattning : Många arbetsrelaterade olyckor sker av att säkerhet kring att LOTO-principen är undermålig och att maskiners rörliga delar är lätt att komma åt. Vid konstruktion av en maskin är det viktigt att ta hänsyn till maskinens farliga upphov. LÄS MER

 2. 2. Den digitala handelns fastighetsmarknad - Var ska E-handeln lokaliseras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Eric Håkansson; Linus Nässén Odell; [2018]
  Nyckelord :E-handel; logistik; lager; fastighet; lokaliseringsteori; regression; intervju; GIS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The fact that e-commerce has increased significantly in recent years has not gone unnoticed, and its features have been marked in both private life as well as in business. The physical commerce has changed to an increased shopping through the internet, which is a development of the trade of goods that was one of the earliest commercial forms. LÄS MER

 3. 3. Presentation av säkerhetskritisk information om kemikalier : En studie om användarvänlighet av information presenterad på mobila plattformar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Jimmy Holdö; Mousamer Mauweyah; [2016]
  Nyckelord :Användarvänlighet; Navigationsmönster; Textpresentation; Lättläst; Lättförståelig;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att ta fram att sätt att presentera säkerhetskritisk information på en mobilskärm. Mobilskärmar är betydligt mindre än vanliga datorskärmar. Därför måste information presenteras på ett sätt så att den kan läsas och bläddras igenom snabbt och enkelt på en smarttelefon. LÄS MER

 4. 4. Matematisk processmodellering och effektivitetsrekommendation för patientflöden på Mälaren Hästklinik AB

  Kandidat-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Andrea Strand; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vård- och patientköer är ett medialt uppmärksammat fenomen, dock begränsas oftast undersökningar och debatter till humanvården (Delin, 2014). Genom en inriktning på veterinärvården och mer specifikt hältutredningen på Mälaren Hästklinik AB ämnar denna rapport att utöka ramen för undersökning av patientflöden. LÄS MER

 5. 5. Modularisering som verktyg för resurseffektivisering i barnvagnsbranschen

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Alexander Engblom; Sandra Tureson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Idag förbrukar världens befolkning naturresurser i en ohållbar takt. Vi skulle behöva ett och ett halvt jordklot för att klara av dagens konsumtion på lång sikt. Världens befolkning väntas också växa, och framförallt en växande medelklass kommer att bidra till en ökad förbrukning av naturresurser. LÄS MER