Sökning: "exempel på intervjuguide kvalitativ"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden exempel på intervjuguide kvalitativ.

 1. 1. STRATEGIER SOM PERSONER MED MIGRÄN ANVÄNDER FÖR ATT HANTERA SINA VARDAGSAKTIVITETER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Rutgersson; Anna-Lena Snickars; [2019-06-03]
  Nyckelord :Migraine disorder; strategies; activities of daily living;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prevalensen för migrän är 10 % hos män och 17 % hos kvinnor i Sverige. Migrän är en neurologisk sjukdom med symptomer som illamående, kräkningar, överkänslighet mot ljud och ljus och kognitiva svårigheter. LÄS MER

 2. 2. Lärares arbete med extra anpassningar i matematikundervisningen

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Colling; Hannah Eriksen Göthberg; Anna Skagersjö; [2019]
  Nyckelord :Extra anpassningar; matematiksvårigheter; tidiga insatser; dokumentation; ledning och stimulans samt god lärmiljö.;

  Sammanfattning : Det råder viss oklarhet avseende begreppet extra anpassningar och hur det ska implementeras samt övergången till särskilt stöd. Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport (2016) styrker även det faktum att det finns skolor som upplever oklarheter vad gäller extra anpassningar och hur dessa ska implementeras. LÄS MER

 3. 3. Inkluderande lärmiljö för elever i matematiksvårigheter : En intervjustudie av matematiklärares resonemang och uttryck

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Irene Bengtsson; Caroline Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Individperspektiv; inkluderande lärmiljö; inkludering; lärmiljö; matematiksvårigheter; relationellt perspektiv; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur matematiklärare på lågstadiet resonerar kring och ger uttryck för inkluderande lärmiljö för elever i matematiksvårigheter. Fokus i studien ligger på att undersöka hur lärare resonerar kring matematiksvårigheter, vad inkluderande lärmiljö innebär för matematikläraren samt hur matematikläraren skapar inkluderande lärmiljöer. LÄS MER

 4. 4. "Om inte jag är i hallen, vem är jag då?" : En kvalitativ studie om före detta elithandbollsspelares upplevelser av karriärövergångar och dubbla karriärer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lotta Kulju; [2019]
  Nyckelord :coping resources; elite sports; handball; sports identity; career transition model; copingresurser; elitidrott; handboll; idrottsidentitet; karriärövergångsmodellen;

  Sammanfattning : Att som elitidrottare gå från ett liv där man i stort sett ägnat varje dag åt sin idrott och i bästa fall kunnat livnära sig på den till att det en dag tar slut innebär en stor omställning för de flesta idrottare. I tidigare studier beskrivs omställningen vid karriärövergången som något av det svåraste idrottare varit med om. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med smärta och samtidig missbruksproblematik : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Eriksson; Caroline Hultgren; [2018]
  Nyckelord :Missbruk; Smärta; Akutsjukvård; Personcentrerad vård; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Missbruk är ett allvarligt hälsoproblem och World Health Organization rapporterar att det finns omkring 15,3 miljoner drabbade världen över. För den som missbrukar kan detta medföra känslor av kaos, ensamhet, skuld, skam och stigmatisering. LÄS MER