Sökning: "exempel på introduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden exempel på introduktion.

 1. 1. Svenska jägares uppfattningar om förebyggande åtgärder och övervakning av afrikansk svinpest hos vildsvin i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Annie Frisk Brunzell; [2021]
  Nyckelord :Afrikansk svinpest; ASF; fokusgruppsdiskussion; FGD; förebyggande; jägare; rapportering; vildsvin; övervakning;

  Sammanfattning : Afrikansk svinpest (ASF) är en allvarlig virussjukdom som drabbar grisdjur. Sjukdomen finns i många delar av världen och orsakar ofta en mycket hög dödlighet hos drabbade tamgrisar och vildsvin. På grund av dess påverkan på grisproduktionen har ASF medfört stora socioekonomiska konsekvenser i drabbade områden. LÄS MER

 2. 2. 3D-printingFramtidens läkemedelstillverkning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Fidan Alkhado; [2021]
  Nyckelord :3D-Printing; FDM; SLA;

  Sammanfattning : Introduktion: Tredimensionell printing (3DP) är en teknik som använder en digital fil för att producera ett 3D-objekt, exempelvis en läkemedelstablett, genom en så kallad additiv process, vilket innebär att byggmaterialet läggs på successivt lager för lager. Syfte: Denna studie har ett tvådelat syfte, dels att presentera två 3D-printingstekniker, laserbaserade system (SLA) och smält deponeringsmodellering (FDM) som idag används för läkemedelsframställning samt göra en metodjämförelse, dels att ge exempel på samt beskriva några olika tabletter som framställts med hjälp av dessa tekniker. LÄS MER

 3. 3. Pedagogisk kartläggning av introduktionsutbildning för nyanställda operatörer : Analys av kunskapsnivå inom kemi i produktutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Alexandra Johansson; [2021]
  Nyckelord :industrial education; effective learning; pedagogics; analogy; industriutbildning; effektivt lärande; pedagogik; läroplan; analogi;

  Sammanfattning : Företag med en omfattande produktionshastighet ställer krav på en viss kvalitet på sin produkt, särskilt inom läkemedelsindustrin. Misstag kan leda till att en hel sats går till spillo och sannolikheten för misstag påverkas av de anställdas kompetens. LÄS MER

 4. 4. Motivation till fysisk aktivitet i olika åldrar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Mathilda Malm; Hanna Flink; [2021]
  Nyckelord :Physical activity; Health; Motivation; Fysisk aktivitet; Hälsa; Motivation;

  Sammanfattning : Introduktion: Fysisk aktivitet är en grundläggande faktor för en god hälsa, men som även främjar hälsan och förebygger sjukdomar. Genom att främja enkla fysiska aktiviteter kan man arbeta både preventivt- och promotivt mot många av våra folkhälsoproblem som till exempel stress/utbrändhet, fysisk inaktivitet och risken att utveckla fetma. LÄS MER

 5. 5. Interventionsstudie i ett elevhälsoteam : Vi behöver ta med elevens syn och åsikter betydligt mer än vad vi gör idag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sofie Tyrbo; Beatrice Törnlind; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att samtalen i elevhälsoteam främst fokuserar på att identifiera de problem eleven har, vilket sedan resulterar i att man åtgärdar eleven. Litet fokus ligger på att undersöka omgivande faktorers påverkan, till exempel pedagogens arbete, samtidigt som elevens perspektiv hamnar i skymundan. LÄS MER