Sökning: "exempel på juridiska problem"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade orden exempel på juridiska problem.

 1. 1. Låt den rätte komma in: En kritisk granskning av lagen om tillträdesförbud till butik utifrån kriterierna för generell kriminalisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ebba Herrlander; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; straffsanktionerade individuella förbud; kriminalisering; regeringsformen; rätten att röra sig fritt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Crime and disorderly conduct, which are affecting Swedish retail trade, have been a problem in which several preventive measures have been taken. The store owners right to property is violated as a result of the problem with crime in the retail trade. LÄS MER

 2. 2. Bunden av fri vilja? - En studie avseende åtagandebeslut i ljuset av tredje parts avtalsenliga rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Hörnell; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; Konkurrensrätt; Avtalsrätt; Åtagandebeslut; C-132 19 P Canal ; C-441 07 P Alrosa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Court of Justice of the European Union’s (CJEU) case C-132/19 P Canal+ from December 2020 clarifies the issue of third party rights within commitment procedures. The judgment amounts to the first ever annulment of a commitment decision of the European Commission, regarding binding commitments aimed at addressing an investigation into cross-border pay-TV services. LÄS MER

 3. 3. Järnspikar! - Hur regleras en skada som en entreprenör orsakar en sidoentreprenörs entreprenad?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marielle Pettersson; [2021]
  Nyckelord :civilrätt; förmögenhetsrätt; entreprenadrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to the main rule in chap. 5 § 1 st. 1 AB 04, the contractor is considered liable in regard to any damage to any part of the contracted work which has not been subject to a handover. This accountability is sometimes referred to as the contractor's object liability. LÄS MER

 4. 4. Hets mot folkgrupp - symboler och förutsebarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adam Lindström; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal Law; Hets mot folkgrupp; Rättssäkerhet; Förutsebarhet; Semiotik; Symboler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hets mot folkgrupp är ett lagrum som reglerar uttalanden som är av hotande eller missaktande karaktär som riktats mot en folkgrupp med anspelning på någon av en rad uppställda förhållanden. Uttalanden kan sin form som verbala uttryck men även i form av ”annat meddelande”, till exempel en symbol. LÄS MER

 5. 5. Juridik och etik i grundskolans bildundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Eriksson; [2021]
  Nyckelord :bildundervisning; skolämnesparadigm; visuell kultur; ämneskonception;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om juridiska och etiska frågor i bildundervisningen i årskurs 7–9. I enkäter och intervjuer berättar lärare om hur de arbetar med juridik och etik och vilka hinder de upplever i samband med detta, och i uppsatsen undersöks också vilken syn på bildämnet informanterna har i relation till juridiska och etiska frågor. LÄS MER