Sökning: "exempel på kandidatuppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden exempel på kandidatuppsats.

 1. 1. Faktorer som påverkar samverkan kring informationssäkerhet i federationer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Markus Meldo; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Åtminstone hälften av alla överträdelser kring organisationens informationssäkerhet sker av den egna personalen. Trots detta har organisationer valt att fokusera mycket på svagheter i tekniska tillgångar, som till exempel hård- och mjukvara samt nätverk, istället för att fokusera arbetet på medarbetare, policys, processer och kultur. LÄS MER

 2. 2. Scrolla, kommentera eller gilla? : En studie av hur användare reagerar på inlägg på sociala medier som rör samhällsdiskussioner.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Dana Shahin; Mimmi Fadhil; [2019]
  Nyckelord :Social Media; society; individuals; opinions; reaction; Sociala medier; samhälle; individer; åsikter; reaktion;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats tar upp samhällsfrågor kopplade till sociala medier, till exempel huranvändare delar med sig av sina åsikter kring samhällsfrågor på sociala medier samt deras reaktion på dessa diskussioner i sociala medier. I denna studie använde vi oss av metoden enkätundersökning för datainsamling, sedan analyserades all data via en tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Stochastic Gradient Descent inom Maskininlärning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Christian L. Thunberg; Niklas Mannerskog; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vissa problem som för människor är enkla att lösa, till exempel: att känna igen siffror och sagda ord, är svårt att implementera i datorprogram. Till exempel, den mänskliga intuitionen att känna igen siffran åtta ’’\textit{8}’’ är att notera två slingor ovanpå varandra, detta visar sig vara svårt att representera som en algoritm. LÄS MER

 4. 4. Effekten av omvårdnadsstil på hundars separation och återföreningsbeteende

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Melanie Bava; Sarah Westin; [2019]
  Nyckelord :djurvälfärd; hundvälfärd; separation och återföreningsbeteende; antrozoologi; anknytningseori;

  Sammanfattning : Målet med denna kandidatuppsats är att studera om det framkommer någon effekt av olika omvårdnadsstilar på hundars anknytning till människor. Detta är en kandidatabete som är baserat på en del av en större studie, som är tagen från praktiskt insamlade data. LÄS MER

 5. 5. Grön klimatanpassning – med exempel från Örebro kommun

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Karl Jensen; Jonathan Pedersén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka grön klimatanpassning som idé och hur olika aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen resonerar kring och implementerar grönska som ett verktyg för klimatanpassning i nya exploateringsområden såväl som i redan befintliga kvarter. Centralt i detta är att undersöka hur aktörernas kunskap och medvetenhet förhåller sig i jämförelse till övriga aktörer i processen och vetenskapen. LÄS MER