Sökning: "exempel på kandidatuppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden exempel på kandidatuppsats.

 1. 1. Scrolla, kommentera eller gilla? : En studie av hur användare reagerar på inlägg på sociala medier som rör samhällsdiskussioner.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Dana Shahin; Mimmi Fadhil; [2019]
  Nyckelord :Social Media; society; individuals; opinions; reaction; Sociala medier; samhälle; individer; åsikter; reaktion;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats tar upp samhällsfrågor kopplade till sociala medier, till exempel huranvändare delar med sig av sina åsikter kring samhällsfrågor på sociala medier samt deras reaktion på dessa diskussioner i sociala medier. I denna studie använde vi oss av metoden enkätundersökning för datainsamling, sedan analyserades all data via en tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Stochastic Gradient Descent inom Maskininlärning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Christian L. Thunberg; Niklas Mannerskog; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vissa problem som för människor är enkla att lösa, till exempel: att känna igen siffror och sagda ord, är svårt att implementera i datorprogram. Till exempel, den mänskliga intuitionen att känna igen siffran åtta ’’\textit{8}’’ är att notera två slingor ovanpå varandra, detta visar sig vara svårt att representera som en algoritm. LÄS MER

 3. 3. Grön klimatanpassning – med exempel från Örebro kommun

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Karl Jensen; Jonathan Pedersén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka grön klimatanpassning som idé och hur olika aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen resonerar kring och implementerar grönska som ett verktyg för klimatanpassning i nya exploateringsområden såväl som i redan befintliga kvarter. Centralt i detta är att undersöka hur aktörernas kunskap och medvetenhet förhåller sig i jämförelse till övriga aktörer i processen och vetenskapen. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskors upplevelser av att ge kostråd: En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Hanna Birkerud; Malin Ederfors; [2018-08-10]
  Nyckelord :hälsopromotion; högstadieelever; kostråd; möjligheter; skolsköterskor; upplevelser; utmaningar;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram Hälsopromotionsprogrammet, kostvetenskapVt 2018Handledare: Christina BergExaminator: Hillevi Prell.... LÄS MER

 5. 5. Näthandel och mobilitet. Relationen mellan näthandel och upplevd mobilitet med könsskillnader som en påverkande faktor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anna Jachowicz; Julia Kaminska; [2018-06-27]
  Nyckelord :Näthandel; fysisk handel; näthandelsvanor; inköpsresor; könsskillnader; Informations - och kommunikationsteknik IKT ;

  Sammanfattning : Problemformuleringen till denna uppsatsen grundar sig i den tanke som presenterats av tidigareforskning om att näthandel potentiellt förväntas substituera traditionell handel, och därmedreducera sammanhängande inköpsresor. Relationen mellan näthandel och mobilitet har dockvisat sig vara mer komplex än förväntat och därmed är fortfarande ett relevant fält att undersöka. LÄS MER