Sökning: "exempel på konflikter i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden exempel på konflikter i skolan.

 1. 1. Värdegrundsarbete i skolan : Hur kan man arbeta med värdegrundsfrågor i religionsämnet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Rawad Abdulkader; Fatlum Istrefi; [2021]
  Nyckelord :Värdegrund; Elever; Religion; Etik; Moral; Metoder; Identitet;

  Sammanfattning : Detta är en kunskapsöversikt med syftet att redovisa forskning kring värdegrundsarbete i skolan. Frågeställningen som vi utgått ifrån är hur värdegrundsarbetet kan se ut i religionsämnet och för att ge en så nyanserad bild som möjligt så har vi delat in arbetet i tre frågor som tillsammans ska kunna ge en bra överblick kring ämnet men också svara på vår frågeställning. LÄS MER

 2. 2. Körsång i skolan – en arena för utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Alice Jurström; [2018-10-09]
  Nyckelord :Körsång; undervisning; gymnasieskola; fokusgruppsamtal; diskurspsykologi; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker och problematiserar hur gymnasieelever talar om och därmed konstruerar skolämnet körsång. Studien har genomförts med en kvalitativ metod i form av tre fokusgruppsamtal med gymnasieelever på estetiska programmet med inriktning musik. LÄS MER

 3. 3. Körsång i skolan – en arena för utmaningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alice Jurström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstraktFöreliggande studie undersöker och problematiserar hur gymnasieelever talar om och därmed konstruerar skolämnet körsång. Studien har genomförts med en kvalitativ metod i form av tre fokusgruppsamtal med gymnasieelever på estetiska programmet med inriktning musik. LÄS MER

 4. 4. Rektorers perspektiv på specialpedagogen i grundskolan

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sarita Dellerbring; [2017]
  Nyckelord :Elevhälsoteam; Ledarskap; Rektor; Specialpedagog;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag: Min förhoppning är att den här studien bidrar till en fördjupad uppfattning på specialpedagogen i grundskolan. Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och analysera rektorers perspektiv på specialpedagogens yrkesroll och uppdrag i grundskolan. LÄS MER

 5. 5. Interaktiva stadslandskap för ungdomar : gestaltningsprinciper för fler mänskliga aktiviteter i staden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jenny Zackrisson; [2017]
  Nyckelord :aktivitet; gestaltningsprinciper; interaktiv; stadslandskap; ungdomar;

  Sammanfattning : En grupp som ofta blir exkluderad i planeringen av den offentliga miljön är ungdomar mellan 13 och 18 år. Detta trots att möjligheten att umgås och tillbringa tid utanför hemmet eller skolan är extra viktig för just denna grupp. LÄS MER