Sökning: "exempel på kulturkrock"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden exempel på kulturkrock.

 1. 1. Frälsningen av Kina - Helgelseförbundets bild av Kina 1898

  L3-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Tim Lindstam; [2019]
  Nyckelord :Kina; China; Helgelseförbundet; mission; missionering; missionärer; kinesisk; trosföreställningar; andlighet; traditioner; opium; boxarupproret; Qing; Qingdynastin; bild; främlingsfientlighet; 1898; trons segrar; väckelse; kristendom; kristen; fotbindning; manchu; frikyrkor; frikyrkomission; kulturkrock; globalhistoria; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka bilden av Kina som svenska missionärer från Helgelseförbundet förmedlar hem till läsarna i Sverige år 1898 genom förbundets egna tidskrift Trons Segrar. Fokuset för uppsatsen kommer att vara specifikt synen på kinesiska trosföreställningar, andlighet och traditioner, men även återkommande teman och sådant som kan ses som tecken på den känsliga politiska atmosfären i Kina, till exempel opiumbruk, kommer att undersökas. LÄS MER

 2. 2. Skolan i det pluralistiska samhället - en kulturell mötesplats

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Anette Hagman Johansson; [2012]
  Nyckelord :Religionsdidaktik; kulturmöten; kulturkrock; kultur;

  Sammanfattning :  Syftet med den här studien är att undersöka och försöka förstå vilka kulturmöten som är synliga på en mellansvensk gymnasieskola, hur personalen upplever dem och hur de handskas med de problematiska kulturmöten som uppstår. I studien, som är en kvalitativ empirisk studie, har jag intervjuat sex olika personer ur personalen på en mellansvensk gymnasieskola. LÄS MER

 3. 3. Behovet av en genomtänkt kommunikationsstruktur- en studie av ett projektorienterat företag

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Tina Svensson; [2012]
  Nyckelord :Organizational structure; communication structure; formal communication; informal communication.;

  Sammanfattning : Every organization goes through the same lifecycle. Through every step in the transformation to a better organization the communication structure changes. In this report there are examples of the communicational disadvantages that is connected to the communicational structure. LÄS MER

 4. 4. Kontakter på kinesiska : Viktiga faktorer för svenska småföretag vid varuimport från Kina

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Göran Bäckström; Mattias Ahlström; [2006]
  Nyckelord :International trade; purchasing; cultural clash; organization; China; Internationell handel; inköp; kulturkrock; organisation; Kina;

  Sammanfattning : This paper will answer which factors are important for the business relation between a small Swedish import company and a Chinese contractor. The problem is based partly in theories that points to cultural and organizational differences between Sweden and China, and partly in current examples from Swedish companies. LÄS MER