Sökning: "exempel på mönster"

Visar resultat 16 - 20 av 282 uppsatser innehållade orden exempel på mönster.

 1. 16. Diagnostiska läs- och skrivprov Bedömning som formar lärandet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Loustalot-Forest; [2020-01-16]
  Nyckelord :Diagnostiska läs- och skrivprov; DLS; formativ bedömning; formativ utvärdering; forma lärandet; prov; läs- och skrivscreening; läsprov;

  Sammanfattning : DLS - diagnostiska läs- och skrivprov är ett frekvent använt screeningmaterial som köps in av skolor för att kartlägga elevers läs- och skrivförmåga på grupp- och individnivå. Det är normrelaterade, standardiserade prov som tillåter jämförelser eftersom proven har prövats ut på en stor grupp jämnåriga. LÄS MER

 2. 17. Spelkontroller – traditionellt kontra naturligt : En jämförelse mellan traditionella spelkontroller och Ape Escape Controls

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anton Palmér; Christopher Robin Liljenström; [2020]
  Nyckelord :Spel; Mappning; Spelkontroller; Engagemang; Frustration;

  Sammanfattning : En vetenskaplig studie utfördes med fokus på spelkontrollers påverkan på spelarens engagemang och frustration, aspekter som är viktiga för spelares intresse för ett spel. Studien jämför traditionella spelkontroller, som exempel på vanligt förekommande moderna spelkontroller, och Ape Escape-liknande spelkontroller, som anpassar naturligt mappade spelkontroller på ett traditionellt, modernt kontrolldon. LÄS MER

 3. 18. An indicative case-control study of noise perception due to environmental noise sources

  Master-uppsats, KTH/Marcus Wallenberg Laboratoriet MWL

  Författare :Marcus Johansson ; [2020]
  Nyckelord :Noise perception; Psychoacoustics; Environmental noise; Bullerpåverkan; Psykoakustik; Samhällsbuller;

  Sammanfattning : The subject of the thesis was proposed by the acoustic consultancy firm Brekke & Strand, which is of relevance for their additional understanding and development of services and contribution to robust solutions. The aim with this thesis is to give indicative results and to dig deeper into the relation between environmental noise and the perception of the same, specially focusing on construction related noise but also permanent noise sources that originates from infrastructure. LÄS MER

 4. 19. Self-Learning Methodology for Failure Detection in an Oil- Hydraulic Press : Predictive maintenance

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Diego Alonso Guillen Rosaperez; [2020]
  Nyckelord :Signal Processing; Deep Learning; Machine Learning; Predictive Maintenance; Anomaly Detection.; Signalbehandling; djupinlärning; maskininlärning; förutsägbart underhåll; upptäckt av avvikelser.;

  Sammanfattning : Deep Learning methods have dramatically improved the state-of-the-art across multiple fields, such as speech recognition, object detection, among others. Nevertheless, its application on signal processing, where data is frequently unlabelled, has received relatively little attention. LÄS MER

 5. 20. Evaluating abundance of deciduous trees in production forests along small stream : can Sweden meet current policy goals without intensive management

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Jessica Åström; [2020]
  Nyckelord :Riparian forests; small stream; strategic management objectives; deciduous; forest policy change;

  Sammanfattning : Riparian zones are important for many ecological functions such as for providing shade to streams and leaf litter to instream organisms, as well as acting as filters for sediments and excess nutrients that are released during forestry operations. Riparian areas are also important for preservation of biodiversity. LÄS MER