Sökning: "exempel på mönster"

Visar resultat 21 - 25 av 282 uppsatser innehållade orden exempel på mönster.

 1. 21. ADHD och emotioner. En kvalitativ studie kring emotionella dilemman för personer med ADHD och ett tidigare missbruk

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Philip Morberg; [2020]
  Nyckelord :ADHD; Emotion; missbruk;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka emotionella dilemman som kan uppstå för personer med ADHD och ett tidigare missbruk. Undersökningens resultat skall sedan bidra till att tydliggöra vilka emotioner som upplevs och hur olika känslomässiga mönster uppstår för individerna. LÄS MER

 2. 22. A Spatially Explicit Agent-Based Model of Human-Resource Interaction on Easter Island

  Master-uppsats, KTH/Numerisk analys, NA

  Författare :Peter Steiglechner; [2020]
  Nyckelord :Agent-based modelling; applied mathematics; socio-economic modelling; Agentbaserad modellering; tillämpad matematik; socioekonomisk modellering;

  Sammanfattning : The history of Easter Island, with its cultural and ecological mysteries, has attracted the interests of archaeologists, anthropologists, ecologists, and economists alike. Despite the great scientific efforts, uncertainties in the available archaeological and palynological data leave a number of critical issues unsolved and open to debate. LÄS MER

 3. 23. “Fri åh fri” - Om den fria leken i förskolan : En fenomenografisk studie om pedagogers uppfattning av fri lek i förskolan och deras roll i sammanhanget.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Michaela Moe Frelin; Jenny Pihlström; [2020]
  Nyckelord :fenomenografi; fri lek; pedagogernas roll; pedagogers uppfattning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger uppfattar fenomenet fri lek i förskolan och hur den egna rollen uppfattas  i dessa sammanhang. Denna studie är en kvalitativ forskningsstudie där semistrukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 4. 24. Förändringsbara funktioner i kläder : En experimentell studie om förhållande mellan plagg, användare, miljö och uttryck

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Lydia Liljegren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker förändringsbara kläder utifrån ett hållbarhets- och användarperspektiv. Undersökningen utgörs av såväl en teoretisk del som en praktiskt del, där den teoretiska delen består av en litteraturstudie som används för att förstå konsumenters preferenser och uppfattningar gällande förändringsbara kläder. LÄS MER

 5. 25. ”Det är ju lättare sagt än gjort ju…” : En intervjustudie om lärares strategier för att främja matematiska samtal.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Cecilia Westergren; [2020]
  Nyckelord :Mathematics; explanations; strategies; methods; social norms; sociomathematical norms; dialogue; conversation; classroom climate; classroom culture; didactic choices; learning; knowledge; primary school.; Matematik; förklaringar; strategier; metoder; sociala normer; sociomatematiska normer; dialog; samtal; klassrumsklimat; klassrumskultur; didaktiska val; inlärning; kunskap; lärande; grundskola;

  Sammanfattning : Forskning har visat på att etablerandet av en dialogisk klassrumskultur ger rikare lärandetillfällen för eleverna eftersom de får rikare möjlighet att utbyta tankar och uppfattningar. Studien är en kvalitativ intervjustudie av hur lärare, verksamma i förskoleklass samt årskurserna 1–3, arbetar för att skapa dialog i klassrummet. LÄS MER