Sökning: "exempel på novell"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden exempel på novell.

 1. 1. När ord öppnar flera dörrar. Om översättningen av mångtydighet i Cristina Peri Rossis ”La tarde del dinosaurio”

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Christoffer Stuveback; [2018]
  Nyckelord :Cristina Peri Rossi; La tarde del dinosaurio; kreativt språk; mångtydighet; polysemi; imitativ strategi; spanska noveller; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på min översättning av Cristina Peri Rossis novell “La tarde del dinosaurio” ur novellsamlingen med samma namn. Syftet med uppsatsen är att belysa svårigheterna i att översätta de av författaren medvetet valda mångtydiga ord och fraser som har en viktig och framträdande roll i novellens egenartade stil och för den historia som berättas, samt att visa på vilka konsekvenserna blir när den semantiska mångtydigheten är inneboende i formen. LÄS MER

 2. 2. Modernism på vischan : En studie av Tage Aurells kortroman Martina

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Rolf Alsing; [2014]
  Nyckelord :Aurell; roman; novell; berättare; perspektiv; modernism; impressionism;

  Sammanfattning : Tage Aurell (1895-1976) var en originell författare som fick ett senkommet erkännande på 1940-talet. Kortromaner han gav ut på 1930-talet gick inte hem vare sig hos kritiker eller läsare. Varför?Min uppsats syftar till attklarlägga vad det var som gjorde Aurell så egenartad. LÄS MER

 3. 3. En analys av Joseph Conrads roman Heart of Darkness samt novell An outpost of progress

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Sara Nordström; [2013]
  Nyckelord :Conrad; Heart of darkness; An outpost of progress; postkolonialism; Kongo; Kung Leopold II;

  Sammanfattning : Denna studie är en analys av romanen Heart of Darkness (1902) och novellen An outpost ofprogress (1898) av Joseph Conrad (1857-1924) i syfte att undersöka berättelsernashuvudsakliga tematik ur en postkolonial infallsvinkel samt vad Conrads avsikt tycks ha varitmed porträtteringen av elfenbensagenten Kurtz. För att genomföra denna analys har jag gjorten närläsning av Heart of Darkness samt An outpost of progress och samtidigt tolkathändelseförloppen. LÄS MER

 4. 4. Förstärka IT-säkerheten i en Windows-miljö

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Fredric Nylander; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I vårt moderna samhälle använder vi datorsystem som är viktiga för olika verksamheter. Det behövs datorsystem med olika arbetsroller. Till exempel erbjuda webb-tjänster för att användare utifrån kan arbeta mot och databas-tjänster för att både lagra och hämta ut information. LÄS MER

 5. 5. Vem är Al Jolson? Kulturspecifika översättningssvårigheter i en egen översättning av Amy Hempels In the Cemetery Where Al Jolson Is Buried

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Eva Åsefeldt; [2010-01-13]
  Nyckelord :översättning; skönlitterär översättning; Amy Hempel; In the Cemetery Where Al Jolson Is Buried; kulturspecifika översättningssvårigheter;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för den här uppsatsen är en egen översättning av den amerikanskaförfattaren Amy Hempels novell In the Cemetery Where Al Jolson Is Buried. Denförsta delen av uppsatsen utgörs av själva översättningen, tillsammans med enrelativt omfattande notapparat, där översättningssvårigheter av olika slag tas upp ochkortfattat diskuteras. LÄS MER