Sökning: "exempel på paper universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 208 uppsatser innehållade orden exempel på paper universitet.

 1. 1. Voteringsplikt och samvetsfrihet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josef Fjellander; [2022]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; folkrätt; voteringsplikt; samvetsfrihet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Swedish administration, on both the state level and the municipal level, some positions are bound by a duty of voting, and it is thus demanded that they make their opinion known in some issus. This paper investigates how this duty of voting relates to the freedom of conscience granted by Art. 9 in the European Convention on Human Rights. LÄS MER

 2. 2. Foibe – ett exempel på en betydande kvinna i den tidiga kyrkan : En studie om Foibe i Romarbrevet 16:1–2

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nya testamentets exegetik

  Författare :Madeleine Friberg Ahlm; [2022]
  Nyckelord :Romarbrevet 16:1–2; Foibe; tidiga kyrkan; syster; tjänare; Paulus;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to get a broader understanding of the women who lived in the early Christian church. I intend to do so through a closer look into Phoebe, who is mentioned in Romans 16:1-2. LÄS MER

 3. 3. Flytande bostäder i Oceanhamnen - hur exploatering för bostadsändamål sker på vatten

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Fredrik Hakegård; Karolina Ljungström; [2022]
  Nyckelord :Property formation; property development; Helsingborg; floating homes; houseboat; land development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Flytande bostäder är inte ett nytt koncept, men under de senaste 20 åren har boende på vatten dykt upp i planarbetet i svenska kommuner samt etableras på marknaden. Helsingborgs stad har visat intresse för konceptet och har tankar på att införa flytande villor i det nya området Oceanhamnen - vilket är bakgrunden för denna studie. LÄS MER

 4. 4. Phosphorous Precipitation in Source Separated Greywater for Direct Environmental Release.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Ashley Hall; [2022]
  Nyckelord :water; wastewater; source separation; greywater; phosphorous; precipitation; utfällning; Chemical Engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As our understanding of the impact humans have on the environment changes, so too do the mitigation strategies we employ to prevent it. One major source of anthropogenic pollution is wastewater effluent. LÄS MER

 5. 5. Hbtq+ och könsföreställningar inom idrott

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Nilsson Ida; [2022]
  Nyckelord :Gender norms; gender perceptions; health; heteronormativity; lgbtq ; sport; Hbtq ; heteronormativitet; hälsa; idrott; könsföreställningar; könsnormer;

  Sammanfattning : Statistik visar att hälsan är sämre hos hbtq+-personer än hos den övriga befolkningen. Till exempel är oro, ångest och självmordstankar betydligt vanligare. Idrott och fysisk aktivitet är hälsofrämjande och stärkande på flera sätt. Det såväl förebygger som bibehåller en god hälsa, både fysiskt och psykiskt. LÄS MER