Sökning: "exempel på problemformulering"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden exempel på problemformulering.

 1. 1. När det digitala servicelandskapet komprimeras : Hur bygger företag då förtroende?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Petter Sandhammar; Simon Frohm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen de senaste decennierna har ritat om kartan för var och hur servicemötet äger rum, denna mötesplats benämns i tidigare forskning somservicelandskap. Inom forskningsområdet undersöks traditionellt sett det fysiska servicelandskapet. LÄS MER

 2. 2. Själslig omvårdnad vid livets slut

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Thor; Fanny Karlsson; [2019]
  Nyckelord :General literature review; nurse’s perspective; palliative care; soul; support.; Allmän litteraturöversikt; palliativ vård; sjuksköterskans perspektiv; själ; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter och anhöriga vill ha själsligt stöd från sjuksköterskor när patienter vårdas i livet slut. Sjuksköterskans stöd kan visas genom samtal, tydlig kommunikation, empati, förståelsen att utföra religiösa ritualer och viljan att finnas till för patienten och dess anhöriga. LÄS MER

 3. 3. Korta vs. långa revisionsuppdrag : Hur ser skillnader ut i termer av revisionsprocesser, oberoende och revisionskvalitet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linus Garefelt; Marcus Persson; [2019]
  Nyckelord :Audit; big four; big seven; audit quality; audit independence; audit firm rotation; auditor rotation; expectation gap; evidential matter; audit procedures; audit tenure.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Revision är ett än mer aktuellt ämne nu än på flera decennier då det debatteras vitt och brett kring vad en revisor skall eller bör göra. I och med de tidigare införda byrårotationskraven begränsar det företag av allmänt intresse att inte under mer än maximalt tio år använda samma revisionsbyrå, med chans till förlängning. LÄS MER

 4. 4. Projekteringsledning med stöd av BIM

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Caroline Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :BIM; Building Information Management; Informationshantering; Kravställning; Projektering; Projekteringsledning; VDC; Megaprojekt; Effektivisering; Nytta; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Design management with the support by BIM Author: Caroline Gustafsson, Master of Science in Civil Engineering, Faculty of Engineering, Lund University Supervisor: Stefan Olander, Associate Professor, Docent, Department of Construction Sciences, division of Building production, Lund University Examiner: Radhlinah Aulin, Associate Professor, Docent, Department of Construction Sciences, division of Building production, Lund University Purpose: The purpose is to examine/review the benefits of BIM and how they can be achieved in/during the design phase through digitalization in the construction industry. Furthermore, it is investigated how the design management and BIM coordination differ between the selected fall projects. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens påverkan på banken : En kvantitativ undersökning av kontakten mellan banken och kunden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emelie Johansson; Ellen Willsund; [2017]
  Nyckelord :Banktjänster; bankkundens ålder; digital kontakt; fysisk kontakt; kundtillfredsställelse;

  Sammanfattning : TITEL: Digitaliseringens påverkan på banken FÖRFATTARE: Emelie Johansson och Ellen Willsund EXAMINATOR: Petter Boye HANDLEDARE: Natalia Semenova PROGRAM: Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning LÄROSÄTE: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan Kalmar KURS & NIVÅ: Företagsekonomi III – Examensarbete 2FE75E, 15 hp   Bakgrund: Banken utgör en viktig del i den grundläggande infrastrukturen i samhället och är en motor i den svenska ekonomin. Digitaliseringen har idag medfört att stora delar av bankens kundmöte, till exempel signering av avtal, sker digitalt. LÄS MER