Sökning: "exempel på problemformulering"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden exempel på problemformulering.

 1. 1. Projekteringsledning med stöd av BIM

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Caroline Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :BIM; Building Information Management; Informationshantering; Kravställning; Projektering; Projekteringsledning; VDC; Megaprojekt; Effektivisering; Nytta; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Design management with the support by BIM Author: Caroline Gustafsson, Master of Science in Civil Engineering, Faculty of Engineering, Lund University Supervisor: Stefan Olander, Associate Professor, Docent, Department of Construction Sciences, division of Building production, Lund University Examiner: Radhlinah Aulin, Associate Professor, Docent, Department of Construction Sciences, division of Building production, Lund University Purpose: The purpose is to examine/review the benefits of BIM and how they can be achieved in/during the design phase through digitalization in the construction industry. Furthermore, it is investigated how the design management and BIM coordination differ between the selected fall projects. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan på banken : En kvantitativ undersökning av kontakten mellan banken och kunden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emelie Johansson; Ellen Willsund; [2017]
  Nyckelord :Banktjänster; bankkundens ålder; digital kontakt; fysisk kontakt; kundtillfredsställelse;

  Sammanfattning : TITEL: Digitaliseringens påverkan på banken FÖRFATTARE: Emelie Johansson och Ellen Willsund EXAMINATOR: Petter Boye HANDLEDARE: Natalia Semenova PROGRAM: Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning LÄROSÄTE: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan Kalmar KURS & NIVÅ: Företagsekonomi III – Examensarbete 2FE75E, 15 hp   Bakgrund: Banken utgör en viktig del i den grundläggande infrastrukturen i samhället och är en motor i den svenska ekonomin. Digitaliseringen har idag medfört att stora delar av bankens kundmöte, till exempel signering av avtal, sker digitalt. LÄS MER

 3. 3. Söndagsbrunch och fredagslunch : En semiotisk bild- och textanalys av influencers matbilder på Instagram samt responsen från följarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emmie Olsson; Julia Thor; [2017]
  Nyckelord :influencer; micro celebrity; instagram; social media; power; semiotic; influencer; mikrokändis; instagram; sociala medier; makt; semiotik;

  Sammanfattning : Den här studiens problemformulering grundar sig i de underliggande maktstrukturer som finns på den sociala plattformen Instagram. Studien fokuserar på hur framstående Instagramprofiler, så kallade influencers, presenterar sina matbilder. LÄS MER

 4. 4. Vårt tempel : En kvalitativ studie om DreamHack, gamers och kommersialiseringen av ett brand community

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Marlene Bergmark; Eric Olausson; [2016]
  Nyckelord :subkultur; gamers; brand community; kommersialisering; kongruens; sponsorskap;

  Sammanfattning : Problemformulering: E-sporten och marknaden som omger den har gått från att vara ett relativt okänt fenomen till att idag vara en miljardindustri. Den är ett fenomen som fortsätter växa både när det kommer till omsättning och publik och i centrum står världens största datorfestivalsarrangör: svenska DreamHack. LÄS MER

 5. 5. Fallet Lisa : En kvalitativ studie av tre svenska tidningars rapportering av en stor dramatisk händelse.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emelie Fogelqvist; Kalle Stjärne; [2016]
  Nyckelord :Lisa Holm; Missing people; Kinnekulle; Nya Lidköpings-tidningen; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Kvalitativ innehållsanalys; Medielogik; Gestaltning; Narrative framing; Narrativa berättartekniker; Dramatisk;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Den 17-åriga flickan Lisa Holms försvinnande den 7 juni 2015 var ett fall som gavs enorm publicitet i svensk media och denna nyhetshändelse engagerade hela Sverige. Den stora uppmärksamhet som dramatiska händelser väcker i svensk media kan förklaras av att en händelses sensationella karaktär har inverkan på nyhetsvärdet. LÄS MER