Sökning: "exempel på projektarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden exempel på projektarbete.

 1. 1. Some Study related to Refractory Waste Management in Sweden : A move towards a greener and sustainable Swedish steel industry

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Surbhi Shivaji Jogdand; [2020]
  Nyckelord :Refractory waste; Swedish steel producers; Recyclers; MgO-C bricks; Fines; MgO; Carbon elimination; Agriculture industry; Eldfast avfall; svenska stålproducenter; Återvinnare; MgO-C-tegel; Böter; MgO; Koleliminering; Jordbruksindustri.;

  Sammanfattning : Decades  ago,  1  ton  of  steel  required  80  kg  of  refractory  material.  While  the  scenario  has completely changed over the years. Today, 1 ton of steel needs approximately 11 kg of refractory material   depending   on   the   steelworks. LÄS MER

 2. 2. Uppföljning av erfarenheter från dammprojekt : två exempel från Vattenfall Vattenkraft

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Soran Bawa; Johan Berntsson; [2019]
  Nyckelord :experience feedback; project follow up; dams; erosion; dam projects; erfarenhetsåterföring; projektuppföljning; dammar; erosion; dammprojekt;

  Sammanfattning : Arbetet har gjorts i samarbete med Vattenfall Vattenkraft AB under våren 2019. Vattenfall äger och driver anläggningar för produktion av el, däribland genom vattenkraft. Syftet har varit att få inblick i arbetsprocessen vid projektarbete på dammar. LÄS MER

 3. 3. Potassium in the Galactic thin and thick discs

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Carina Norregaard; [2018]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : To understand the evolution of our galaxy, the chemical abundance patterns and trends within the stars of the different regions are explored. The process of synthesizing these elements reveals key details about the way the stars and, therefore, the galaxy formed. LÄS MER

 4. 4. LEGO och NXT-programmering i teknikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tatiana Arvidsson; [2015]
  Nyckelord :LEGO-teknik; teknik undervisning; förmågor; NXT-programmering;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att utforska på vilket sätt användning av LEGO-teknik i teknikundervisning påverkar utvecklingen av ämnesspecifika förmågor samt samarbetsförmåga. Vidare undersöktes vilka uppfattningar lärare och elever har om användning av LEGO-teknik och NXT-programmering i teknikundervisning. LÄS MER

 5. 5. Bergaporten : En undersökning av John Bauers stilmässiga uttryck som koncept för datorspelsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Amanda Krause; [2011]
  Nyckelord :remediering; John Bauer; parafras; tredimensionell; tvådimensionell;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning det grafiska uttrycket hos den tvådimensionella bilden Bergaporten av John Bauer kan överföras till en fiktiv tredimensionell miljö. För att placera projektet i en teoretisk kontext används begrepp som parafras och remediering för att beskriva arbetet. LÄS MER