Sökning: "exempel på projektarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden exempel på projektarbete.

 1. 1. Uppföljning av erfarenheter från dammprojekt : två exempel från Vattenfall Vattenkraft

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Soran Bawa; Johan Berntsson; [2019]
  Nyckelord :experience feedback; project follow up; dams; erosion; dam projects; erfarenhetsåterföring; projektuppföljning; dammar; erosion; dammprojekt;

  Sammanfattning : Arbetet har gjorts i samarbete med Vattenfall Vattenkraft AB under våren 2019. Vattenfall äger och driver anläggningar för produktion av el, däribland genom vattenkraft. Syftet har varit att få inblick i arbetsprocessen vid projektarbete på dammar. LÄS MER

 2. 2. Potassium in the Galactic thin and thick discs

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Carina Norregaard; [2018]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : To understand the evolution of our galaxy, the chemical abundance patterns and trends within the stars of the different regions are explored. The process of synthesizing these elements reveals key details about the way the stars and, therefore, the galaxy formed. LÄS MER

 3. 3. LEGO och NXT-programmering i teknikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Tatiana Arvidsson; [2015]
  Nyckelord :LEGO-teknik; teknik undervisning; förmågor; NXT-programmering;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att utforska på vilket sätt användning av LEGO-teknik i teknikundervisning påverkar utvecklingen av ämnesspecifika förmågor samt samarbetsförmåga. Vidare undersöktes vilka uppfattningar lärare och elever har om användning av LEGO-teknik och NXT-programmering i teknikundervisning. LÄS MER

 4. 4. Bergaporten : En undersökning av John Bauers stilmässiga uttryck som koncept för datorspelsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Amanda Krause; [2011]
  Nyckelord :remediering; John Bauer; parafras; tredimensionell; tvådimensionell;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning det grafiska uttrycket hos den tvådimensionella bilden Bergaporten av John Bauer kan överföras till en fiktiv tredimensionell miljö. För att placera projektet i en teoretisk kontext används begrepp som parafras och remediering för att beskriva arbetet. LÄS MER

 5. 5. Hur skiljer sig uppfattningen omkunskapsöverföring mellan olikabefattningsnivåer?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Marcus Palm; Martin Lindvall; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektbaserad verksamhet är idag en mycket vanlig arbetsmetod inom företag och är inomkonsultbranschen nästintill den dominerande arbetsformen. Projekten löper ofta parallellt medvarandra och det gäller att kunna leverera inom de givna ramarna för att varakonkurrenskraftig. LÄS MER