Sökning: "exempel på projektrapport"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden exempel på projektrapport.

 1. 1. Vibrationsexponering på arbetsplatsen?: Ett arbetssätt för företagshälsovård för implementering av Abetsmiljöverkets regler

  L3-uppsats,

  Författare :Margareta Tholin; [2008]
  Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

  Sammanfattning : Skador till följd av vibrationsexponering är ett aktuellt och omfattande arbetsmiljöproblem, i Sverige arbetar ca 350 000 personer regelbundet med vibrerande handhållna verktyg. Under senare år har det införts skärpta regler för att förebygga att arbetstagare kommer till skada till följd av vibrationsexponering. LÄS MER

 2. 2. Stressfrakturer i metatarsalbenen hos värnpliktiga på Amfibieregementet Berga 2007: Kartläggning av förekomst, möjliga orsaker, behandling och rehabilitering

  L3-uppsats,

  Författare :Margit Efraimsson; [2008]
  Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

  Sammanfattning : Stressfrakturer är en typ av utmattningsbenbrott som är vanligt förekommande inom militären och inom idrotten. I litteraturen talas det om att cirka 20 % av militärer och atleter drabbas av stressfrakturer. Stressfrakturer uppstår vanligtvis i metatarsalbenen framförallt i metatarsalben 2-3. LÄS MER

 3. 3. Långtidssjukfrånvaron bland kommunanställda i Varberg, kan de friska medarbetarna ge vägledning hur sjukfrånvaron kan minskas?

  L3-uppsats,

  Författare :Pirjo Oscarsson; [2007]
  Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

  Sammanfattning : Övergripande syftet var, att undersöka, vilka faktorer skyddar arbetstagarna från att insjukna och bli sjukskrivna. Frågeställningen var: ” Kan de friska undersköterskorna ge vägledning hur sjukfrånvaron kan minskas?”Undersökt grupp bestod av 5 undersköterskor, som arbetar inom hemtjänsten eller på ett särskilt boende. LÄS MER

 4. 4. Hälsofrämjande faktorer på arbetsplatsen

  L3-uppsats,

  Författare :Birgitta Molinder; [2004]
  Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att hitta faktorer i arbetslivet som främjar hälsa. Förhållanden som belystes i undersökningen var uppfattning hos vårdpersonal om tid, möjlighet att påverka, relationer och psykosocialt klimat, kunskap och motivation samt belöning. LÄS MER

 5. 5. Omhändertagande av patienter med arbetsrelaterad psykisk ohälsa

  L3-uppsats,

  Författare :Anne Marie Olsen; [2004]
  Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

  Sammanfattning : Sedan slutet av 1990-talet har antalet långtidssjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökat kraftigt, och ökningen antas i hög grad bero på arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Huvudsyftet med undersökningen är att utveckla omhändertagandet inom företagshälsovården. LÄS MER