Sökning: "exempel på promemoria"

Hittade 1 uppsats innehållade orden exempel på promemoria.

  1. 1. Kommunallagen - en ny grundlag?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Maria Augustsson; [2005]
    Nyckelord :Förvaltningsrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen har rubriken '' Kommunallagen - en ny grundlag'' och syftar till att svara på frågan om kommunallagen håller på att utvecklas från en ramlag till en lag med demokratiska medborgerliga rättigheter och vad isåfall denna utveckling kan betyda på sikt. För att belysa kommunallagens förändring specialgranskas i uppsatsen två exempel på demokratiska instrument i kommunallagen - kommunala folkomröstningar och folkinitiativ. LÄS MER