Sökning: "exempel på psykiska behov"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden exempel på psykiska behov.

 1. 1. Patienters upplevelser av att vara mekaniskt ventilerade och/eller sederade på IVA : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Maja Ekstam; Ellen Spångberg; [2021]
  Nyckelord :Sedation; mechanical ventilation; intensive care and experiences.;

  Sammanfattning : Background: Mechanical ventilation and sedation are common in intensive care and can be stressful for the patient as many experience physical and mental complications such as delirium. Nurses in intensive care play an important role in assessing the need for pain relief and sedation. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av mobila team inom psykiatrisk kontext ur ett patientperspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Amelie Friman; [2021]
  Nyckelord :Mobile crisis team; patient experience; crisis resolution; home treatment; mental health crisis at home; mental illness; emergency response team; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mentalsjukhus i Sverige avvecklades på 1990 talet och mobila team sattes in för att stödja personer med psykiska funktionshinder. Mobila team används olika runt om i världen och visat sig vara en samhällsresurs. LÄS MER

 3. 3. Naturen som verktyg : naturens roll och användning i naturbaserade interventioner för personer med stressrelaterad ohälsa

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Linnéa Larsson; [2021]
  Nyckelord :miljöpsykologi; stressrelaterad ohälsa; rehabilitering; naturbaserad intervention; trädgårdsterapi; fascination; aktivitetsbalans; medveten närvaro; naturbaserad mindfulness; environmental psychology; stress-related illness; rehabilitation; nature-based intervention; horticulture therapy; fascination; occupational balance; mindfulness; nature-based mindfulness; fascination; occupational balance; mindfulness; nature-based mindfulness;

  Sammanfattning : Den stressrelaterade ohälsan ökar vilket medför att behovet av lämpliga och effektiva behandlingsformer är stort. Vistelse i naturmiljöer har visat sig ha positiva effekter på såväl vår fysiska som psykiska hälsa, bland annat i form av återhämtning från stress. LÄS MER

 4. 4. Minnen av krokus och sättpotatis : utemiljöns betydelse för personer med demenssjukdom på särskilt boende

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Wilma Johnte; [2021]
  Nyckelord :hälsofrämjande miljöer; äldre; demenssjukdom; restorativa miljöer; särskilt boende; deltagande; evidensbaserad forskning; health-promoting environments; elderly; dementia; restorative environments; assisted living; participation; evidence-based research;

  Sammanfattning : Flertalet studier visar på att naturen har en positiv påverkan på människans välbefinnande. Med detta menas att naturen kan verka lugnande och stressreducerande på oss under rätt förutsättningar. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad som förebygger och minskar utåtagerande beteende hos personer med demenssjukdom boende på vård- och omsorgsboende : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sandra Beime; Camilla Fernandez; [2020]
  Nyckelord :Demenssjukdom; BPSD; Sjuksköterska; Vård- och omsorgsboende; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Den äldre populationen ökar i världen samt lever längre vilket medför ökad risk för att drabbas av demenssjukdom. Nio av tio med demenssjukdom upplever någon gång under sjukdomen beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD). LÄS MER