Sökning: "exempel på psykiska behov"

Visar resultat 16 - 20 av 32 uppsatser innehållade orden exempel på psykiska behov.

 1. 16. "Men hur det än blir behandlatförsöker det älska ändå." : - Att växa upp med en missbrukande förälder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elin Lampinen; Karin Rosell; [2014]
  Nyckelord :”Barn till missbrukande föräldrar”; ”Självbiografiska böcker”; ”Barnets upplevelse”; ”Anknytning”;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att reda på hur självbiografiska böcker avbildar hur det är att växa upp med missbrukande föräldrar. Fokus ligger på hur det vuxna barnet i sina berättelser beskriver barnets psykiska, fysiska mående och dess beteende. LÄS MER

 2. 17. Fysisk aktivitet : Nya möjligheter i livet vid psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Carita Appelkvist; Anita Kortzon Johansson; [2013]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; stöd; psykisk ohälsa; möjligheter; upplevelser;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet har stora hälsovinster för alla men speciellt för de som är drabbade av psykisk ohälsa. Vilken typ av fysisk aktivitet som vederbörande utövar har ingen betydelse utan det viktiga är regelbundenheten, gärna varje dag minst 30 minuter. LÄS MER

 3. 18. Hembesök av sjuksköterskan från barnhälsovården till sårbara föräldrar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Maria Lilja; [2013]
  Nyckelord :barn; barnhälsovård; hembesök; sårbara föräldrar; sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor inom barnhälsovården har som målsättning att erbjuda hembesök till alla nyblivna föräldrar. Erfarenheten om hembesökets betydelse för föräldrar som har en sårbarhet är liten. Dessa föräldrar har uppmärksammats och de är i behov av extra stöd för att ge sina barn en trygg anknytning och uppväxt. LÄS MER

 4. 19. Från ont i själen till terapi på appen : En studie av hur psykisk ohälsa beskrivs i artiklar på Dagens Nyheters Insidan och Svenska Dagbladets Idag

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Karin Eklöf Lignell; [2012]
  Nyckelord :Journalistik; psykisk ohälsa; framing; gestaltning; Insidan; Idag.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har undersökt om och i så fall hur sättet att skildra psykisk ohälsa på Dagens Nyheters Insidan och Svenska Dagbladets Idagsida har förändrat sedan sidorna började publiceras. Artiklar från 1982, 1992, 2002 samt 2011 (maj-december) och 2012 (januari-april) undersöktes dels med kvantitativ metod: DN och SvD söktes igenom aktuella år, och artiklar om psykisk ohälsa publicerade på Insidan och Idag kodades. LÄS MER

 5. 20. Tillgänglighet – Att anpassa befintligabyggnader och närmiljön till dagens kravför att öka kvarboende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Anna Tönnesen; [2012]
  Nyckelord :Entré; Inventering; Kvarboende; TIBB; Tillgänglighet; Trapphus; Utemiljö; äldre;

  Sammanfattning : Antalet äldre i samhället ökar, och befintliga byggnader behöver anpassas efterderas behov på tillgänglighet. I dagsläget omfattar det befintliga bostadsbeståndetav flerbostadshus en mängd byggnader från miljonprogrammet, och dessainnehåller många hinder och svårigheter för personer med nedsatt rörelseförmåga. LÄS MER