Sökning: "exempel på rapport sammanfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden exempel på rapport sammanfattning.

 1. 1. Prototyp för att öka exponeringen av skönlitteratur på internet

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Arvid Viderberg; Hampus Hammersberg; [2018]
  Nyckelord :Literature; Stemming; Stop words; Copyright; Indexing; Scrambling; Expose; Böcker; Upphovsrätt; Behandling; Exponering; Skönlitteratur; Exponering;

  Sammanfattning : På internet idag genereras information för att exponera böcker manuellt. Det är information som till exempel genre, författare, platser och sammanfattning. LÄS MER

 2. 2. Planering av ny järnväg : Förberedelse för ökad kapacitet genom större byggnadsverk

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Adam Bhalli; Osama Ahmed; [2018]
  Nyckelord :Railway; extension; construction’s works; capacity; investment calculations; the Swedish Transport Administration; Järnväg; utökning; byggnadsverk; kapacitet; investeringskalkyl; Trafikverket;

  Sammanfattning : A society that is constantly evolving and growing creates great demands on a well-functioning infraction structure. Railway investments as a transport solution for both passenger and goods transport are the basis for a continued positive development in society. LÄS MER

 3. 3. Säkerhet i CAN-bussen : Riskerna som medföljer Internet of Vehicles

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Anton Lindmark; Fredrik Hall; [2017]
  Nyckelord :CAN-Bus; OBD2; Security; Bluetooth; CAN-buss; OBD2; Säkerhet; Bluetooth;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks säkerheten i de inbyggda systemen i ett fordon. Är CAN-bussen och enheterna som kommunicerar med den verkligen säkra? Vilka svagheter finns det inom säkerheten när ny teknik implementeras i fordon och ansluts till CAN-bussen?Om ett fordon blir angripet så är riskerna att angriparen lyckas med attacken ganska stora. LÄS MER

 4. 4. En kostnadsjämförelse mellan hyrd och köpt utrustning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Dennis Dudenhöfer; [2016]
  Nyckelord :hyra; köpa; utrustning; maskiner;

  Sammanfattning : Sammanfattning I den svenska byggbranschen hyr de flesta entreprenörer diverse inventarier hos hyrföretag. Detta av flera anledningar, varav den största är att företag inte vill binda upp kapital. Rekab Entreprenad AB i Umeå är ett sådant företag, som nu vill undersöka vilket alternativ som är mer kostnadseffektivt. LÄS MER

 5. 5. Materialval ur hälso- och miljösynpunkt. : En ekonomisk jämförelse vid val av byggmaterial med Bedömning A i SundaHus.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Byström Maria; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det kan finnas miljö- och hälsofarliga ämnen i olika material och produkter som används vid om- och nybyggnationer. De kan finnas i till exempel betong, golvmaterial, isolering, lim och fog, plast, spackel, färg och lack. LÄS MER