Sökning: "exempel på rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 534 uppsatser innehållade orden exempel på rapport.

 1. 1. Matematiska såll och deras tillämpningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Nils Alexandersson; Erik Dagobert; Coën Lorcan Olofsson; [2021-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att ge läsaren en inblick i det matematiska delområdet sållteorigenom att redogöra för dess grundläggande idéer och tillämpningar, samt att presentera endatorimplementation av Eratosthenes såll. I rapporten presenteras Eratosthenes generaliseradesåll, samt Bruns och Selbergs såll. LÄS MER

 2. 2. Smart components : Creating a competitive edge through smart connected drive train on mining machines

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :KAJOL SINGH; [2021]
  Nyckelord :Drivetrain; downtime; sensor system; operating data; planned maintenance; spare parts inventory; Drivlina; stillestånd; givarsystem; driftsdata; planerat underhåll; reservdelsinventering;

  Sammanfattning : Major drivetrain components of the Epiroc machines like axles, gearboxes, transmission, torqueconverter, clutch, and bearings are critical components which are focused upon in this thesis. Failure of these major component results in breakdown of the vehicle and if early fault detection is not existing, then this causes engineers and technicians to spend a substantial amount of time to identify the root cause of the failure. LÄS MER

 3. 3. Fuktbetingade rörelser i tak : Veckbildning i tätskikt på tak av trä

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Alexander Persson; Hugo Vikdahl; [2021]
  Nyckelord :moisture; wood; roof; roof decking; roofing membrane; bitumen; folds; creases; drying; dampening; moisture movements; moisture ratio; tongued and grooved board; roof plywood; plywood; fukt; trä; tak; underlagstak; tätskikt; tätskiktsmatta; bitumen; veck; veckbildning; uttorkning; uppfuktning; fuktrörelser; fuktkvot; råspont; råspontlucka; takplywood; plywood;

  Sammanfattning : Veckbildning i bitumenbaserade tätskiktmattor är ett problem som är känt i branschen. Problemet uppstår oftast på underlagstak av trä som är byggda under årets fuktigaste period, oktober-november, och vecken börjar då att bildas i slutet av våren i takt med den ökande solinstrålningen. LÄS MER

 4. 4. Tecken på resultatmanipulering med hjälp av immateriella tillgångar : Tenderar svenska börsnoterade bolag att använda subjektiviteten kring avskrivningar av immateriella tillgångar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Henrik Bengtsson; Marcus Fahlgren; [2021]
  Nyckelord :Avskrivningar; earnings management; immateriella tillgångar; loss avoidance; resultatmanipulering; stigande resultattrend;

  Sammanfattning : På Stockholmsbörsen under 2019 skedde i genomsnitt 355 612 handelsavslut per dag och under Corona-året 2020 slogs flera rekord i antalet avslut, bland annat den 12 mars då över 1 400 000 stycken gjordes på den svenska Stockholmsbörsen (Avanza, 2020). Något som påverkar investerare till att göra avslut på börsprodukter är naturligtvis nyheter kring bolagen, framför allt nyheter kring årsredovisningen. LÄS MER

 5. 5. Ethical hacking of Danalock V3 : A cyber security analysis of a consumer IoT device

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Rafi Aram Yadward Malkhasian; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : IoT-enheter blir alltmer populära. IoT-produkter tillåter användare att fjärrstyraenheten med hjälp av en mobilapplikation eller en webbapplikation. För dettaändamål används en mängd av kommunikationsprotokoll som Bluetooth och Wi-Fi.Denna sammankoppling av enheter och användningen av olika tekniker kan leda tillsäkerhetsproblem. LÄS MER