Sökning: "exempel på referat"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden exempel på referat.

 1. 1. CluStic – Automatic graph drawing with clusters

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Villiam Aspegren; [2015]
  Nyckelord :Graph drawing; Automatic graph layout; Directed graphs; Sugiyama; Cluster; Clusters;

  Sammanfattning : Abstract Finding a visually pleasing layout from a set of vertices and edges is the goal of automatic graph drawing. A requirement that has been barely explored however, is that users would like to specify portions of their layouts that are not altered by such algorithms. LÄS MER

 2. 2. Ridskolors framtida möjligheter och hot : en enkätstudie till ridskolor och kommuner i Stockholms län

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Selma Claar; Linnea Nilsson; [2011]
  Nyckelord :tätort; ekonomi; markanvändning;

  Sammanfattning : REFERATMänniskan har i tusentals år använt sig av hästen. En utveckling har skett där människan från början jagat hästen och sett den som föda, till att använda den till sport och hobbyverksamhet. Däremellan var hästen ett viktigt redskap i det dagliga lantbruket, men den ersattes sedan av motordrivna fordon. LÄS MER

 3. 3. Mitt och ditt. En undersökning om hur svenskundervisningen påverkas av plagiering från Internet

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Ilerup Wahl; [2011]
  Nyckelord :fusk; gymnasiet; Internet; klipp och klistra; källhänvisning; pedagogik; plagiat; plagiering; referat; svenska; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall hur svenskundervisningen påverkas av plagiering från Internet. Med hjälp av kvalitativa intervjuer ville jag ta reda på hur svensklärare definierar begreppet plagiering, hur de resonerar kring plagiering, om plagieringsrisken påverkat undervisningen och i så fall vilka pedagogiska följder det fått. LÄS MER

 4. 4. Pacifism och andra världskriget : En undersökning av en svensk kristen tidnings pacifistiska hållning under andra världskriget

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Mikael Viberg; [2010]
  Nyckelord :Pacifism; andra världskriget; etik; kristendom; krig; fred;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att definiera tidningen Missionsbanerets pacifism problematiserad utifrån andra världskrigets konflikter mellan stormakterna och mellan de totalitära staterna och Sveriges nordiska grannländer. Tidningen har kategoriserats efter sin hållning till pragmatisk respektive radikal pacifism utifrån konflikterna och dess hantering av pacifismens grundproblem, hur man ska handskas med en aggressiv motståndare som inte tar hänsyn till fredsbevarande arbete. LÄS MER

 5. 5. Ridinstruktörers syn på den sociala relationen mellan dem och deras elever

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Jacqueline Alex; Anja Forsberg; [2010]
  Nyckelord :relation; inlärning; lärande;

  Sammanfattning : REFERATSyftet med detta arbete är att försöka ta reda på den bästa balansen i kontakten mellan ridlärare och ridelev, för att rideleven skall lära sig optimalt och att ridläraren samtidigt ska må bra i sin yrkesroll. Som en fortsättning på liten studie gjord av oss, Jacqueline Alex och Anja Forsberg under vårt första utbildningsår 2008 (Bilaga 2), med titeln ”Att lära ut” ville vi fördjupa oss i frågeställning enligt följande:Behöver ridläraren ha en privat relation med sina ridelever, för att få en bra effekt i sin ridundervisning? Vilka komplikationer uppstår när ridläraren blir för privat? Hur hittar man balansen mellan att ha en god kommunikation med sina ridelever utan att bli för privat?”Det som till exempel kan hända är att rideleven berättar om privata problem som inte ridläraren har utbildning i att hantera eller att eleven kan tappa respekten för läraren om den blir för mycket kompis med sina elever. LÄS MER