Sökning: "exempel på sagor"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden exempel på sagor.

 1. 1. Vem får vara med? : En studie om inkludering i barn och ungdomslitteratur och inkluderande lässätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Annika Callen; [2019]
  Nyckelord :Inclusion; accessibility; children’s literature; youth literature; norms; norm creativity; norm criticism; audiobooks; Inkludering; tillgänglighet; barnlitteratur; ungdomslitteratur; normer; normkreativitet; normkritik; ljudböcker;

  Sammanfattning : I den här studien har jag undersökt vilka berättelser unga och barn möter genom barn- och ungdomslitteratur och även på vilka sätt som denna typ av litteratur finns tillgänglig att läsa. Studien innehåller även ekonomiska aspekter. LÄS MER

 2. 2. “...så större kung och fagrare drottning har väl aldrig funnits till.” : Kvinnornas roll i fyra småländska folksagor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Matilda Davidsson; [2018]
  Nyckelord :sagor; folksagor;

  Sammanfattning : “...so greater king and more beautiful queen have possibly never existed. LÄS MER

 3. 3. SAGOR FÖR BARN OCH VUXNA. Målgruppsanpassning i två olika svenska översättningar av tre av H.C. Andersens sagor.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johanna Sörensen; [2016-06-20]
  Nyckelord :översättarprogrammet; Översättning; H.C. Andersen; målgruppsanpassning; utelämning; tillägg;

  Sammanfattning : H.C. Andersen skrev sagor för både barn och vuxna. LÄS MER

 4. 4. Att använda litteraturen i fysiken : Ett nyfiket steg in i vår värld av sagor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Jonsson Joy; [2016]
  Nyckelord :Childrens literature; curiosity; learning through interest; physics in preschool; Fysik i förskolan; litteratur för barn; lärande genom intresse; nyfikenhet;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöks olika sätt att arbeta med fysik utifrån litteratur. Metoden har varit att intervjua förskollärare och en kontaktperson ifrån projektet Lilla bokbryggan, samt att genomföra litteraturanalyser. LÄS MER

 5. 5. Sagor och värdegrund : En studie av hur sagor kan användas i förskolans värdegrundsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Lina Stenlund; [2014]
  Nyckelord :Empati; etik; fantasi; lek;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ta reda på mer om hur pedagoger i förskolan kan arbeta med sagor som ett verktyg i värdegrundsarbetet. En mycket viktig del i barns uppfostran är just att barnen får lära sig vilka grundläggande värderingar som finns i vårt samhälle. LÄS MER