Sökning: "exempel på slutsats"

Visar resultat 1 - 5 av 1140 uppsatser innehållade orden exempel på slutsats.

 1. 1. Kronisk stretching och dess effekt på den fysiska prestationsförmågan : En litteratursammanställning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Isak Andersson; Tomas Larsson; [2021]
  Nyckelord :Fysioterapi; Fysiskt aktiva; Prestationsförmåga; Stretching;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många som stretchar innan eller efter fysisk aktivitet gör det i syfte att minska ömhet, risken för skada och förbättra prestationsförmågan. Prestationsförmågan innefattar muskulär maxkraft, muskulär uthållighet, sprinthastighet, explosivitet och spänst. LÄS MER

 2. 2. "Idrotten utanför skolan blir ju som en motivering i skolan också" : En studie om tävlingsidrottande flickors motivation till att utveckla rörelseförmågan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Ida Svensson; [2021]
  Nyckelord :rörelseförmåga; tävlingsidrott; motivation; flickor; self – determination theory;

  Sammanfattning : Bakgrund: Denna studie är en kvalitativ undersökning med syfte att undersöka om huruvida elever anser sig ha nytta av ämnet idrott och hälsa med fokus att utveckla rörelseförmågan, i sin tävlingsidrott. Tidigare forskning tyder på att inre motivation har betydelse för eleverna i förhållande till undervisningen i idrott och hälsa. LÄS MER

 3. 3. Integrationen mellan traditionella och hållbara styrsystem : En fallstudie på ett svenskt företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Johan Dahlin; Jonathan Svensson; [2021]
  Nyckelord :Traditionella styrsystem; Hållbarhet; Hållbara styrsystem; Integration; Styrpaket;

  Sammanfattning : Bakgrund och Syfte: Hållbarhet är ett ämne på frammarsch vilket har lett till att nya hållbara styrsystem har utvecklats. För att dessa ska arbeta i linje med de organisatoriska målen behöver dessa integreras med de mer traditionella styrsystemen. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av avslappningsövningar som egenvårdsåtgärd hos personer med symptom på ohälsosam stress : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Josefin Sundström; Lisa Westerlind; [2021]
  Nyckelord :Burnout; psychological; Burnout professional; Health-promoting nursing; Relaxation Therapy and Self-care.; Avslappningsövningar; Hälsofrämjande omvårdnad; Egenvård; Utmattningssyndrom.;

  Sammanfattning : Bakgrund Ohälsosam stress och utmattningssyndrom ökar i samhället idag och kan leda till allvarliga psykiska och fysiska besvär hos människor. Det höga antalet sjukskrivningsdagar som ohälsosam stress leder till ger stora ekonomiska konsekvenser för samhället. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap i idrott ur ett hälsofrämjande perspektiv : En kvalitativ intervjustudie om fotbollstränares syn på deras ledarskapsegenskaper

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Paul Pop Gorea; [2021]
  Nyckelord :Grassroots football; Health promotion; Leadership; Learning environment; Soccer coach; Breddfotboll; fotbollstränare; hälsofrämjande arbete; ledarskap; lärandemiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Barn och ungdomar har rätt till en trygg och hälsosam idrottsmiljö. Idrottsvärlden påverkas av olika faktorer, som till exempel ledarskap, vilket kan ha stort inflytande på barns hälsa och välmående. LÄS MER