Sökning: "exempel på sociala frågor"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden exempel på sociala frågor.

 1. 1. ”Även pappor hade rätt att leka med sina barn, och barnet fick rätt att leka med sin pappa” En kritisk läromedelsanalys i samhällskunskap med fokus på aspekterna könsroller, jämställdhet och sexualitet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sara Jensen; [2020-02-28]
  Nyckelord :Könsroller; jämställdhet; sexualitet; läromedel; läroböcker; samhällskunskap; heteronormativitet; genus.;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur kunskap om jämställdhet, könsroller och sexualitet i nyareläroböcker i samhällskunskap för mellanstadiet förmedlas och framställs. Detta gör jag genomatt kritiskt granska och synliggöra normer, värderingar, attityder samt analysera hurförfattaren förhåller sig till innehållet och tilltalar läsaren. LÄS MER

 2. 2. Placemaking - en process som främja social hållbarhet i stadsplanering? : en undersökning i teori och exempel från skandinavisk praktik

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Leufvén; Maria Nilsson; [2020]
  Nyckelord :placemaking; social hållbarhet; hållbar stadsutveckling; skandinavien; tillfälliga installationer; medborgarmedverkan;

  Sammanfattning : En hållbar utveckling är högt på agendan i dagens stadsplanering. I takt med den starka urbanisering som sker blir staden en allt viktigare arena för att hantera den sociala pelaren av en hållbar utveckling. Att människor är delaktiga och involverade i utvecklingen av sin omgivning är viktigt för social hållbarhet i stadsplanering. LÄS MER

 3. 3. Politiken är ett skämt : En kvalitativ intervjustudie om mediekonsumenters syn på politiska memes och Greta Thunberg

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Raffael Antonio; [2020]
  Nyckelord :Greta Thunberg; memes; social media; qualitative interview analysis; media consumers; media producers; generation; memes; sociala medier; kvalitativ intervjuanalys; mediekonsumenter; medieproducenter; generation;

  Sammanfattning : Author: Raffael Antonio Title: The politics are a joke - a qualitative interview analysis about the view of media consuments on memes and Greta Thunberg.   The purpose of this study is to look closely at the media consumers and their views on political memes and how other consumers and producers on social media are producing Greta Thunberg as a political figure by the help of memes. LÄS MER

 4. 4. Funktion som underlag för design : en fallstudie över exempel på gators utformning i Uppsala innerstad med hänsyn till utryckningsfordon

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Selma Ogden; [2020]
  Nyckelord :gata; funktion; design; framkomlighet; aktivitet; attraktivitet;

  Sammanfattning : Masteruppsatsen behandlar frågor kring utformning (design) och användning (funktion) av allmän plats. Uppsatsen syftar till att ta fram riktlinjer för hur landskapsarkitekter och andra specialister bör ta hänsyn till funktionskrav vid utformningen av offentliga gatumiljöer. LÄS MER

 5. 5. En perfekt balans : En kvalitativ studie om digital marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Andreas Bauer; Emil Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Musikbranschen; digital marknadsföring; sociala medier; artist; festival; arrangör.;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar på att skapa en bild av hur mindre artister bör marknadsföras digitalt. Huvudfokuset ligger på festivalspelningar där flertal artister spelar under antingen en dag eller flera dagar. Intervjuer har gjorts med ett antal mindre artister samt managers för att få deras syn på hur de marknadsför sig själva. LÄS MER