Sökning: "exempel på transnationella företag"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden exempel på transnationella företag.

 1. 1. Globaliseringen av supermarkets och dess påverkan på den indiska marknaden ur ett hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Rebecca Hammel; Matilda Klasson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka vad effekten kan bli av den detaljhandelsreform som ägt rum i Indien, november 2012. Reformen innebär att företag med flera varumärken får etablera sig med en maximal ägarandel på 51 %. Öppningen önskas ge en ökning av utländska direktinvesteringar. LÄS MER

 2. 2. Värderingar styr företagens sociala hållbarhetsarbete - Mänskliga rättigheter som en del av företagens samhällsansvar

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Rebecca Sundberg; [2012]
  Nyckelord :CSR; Ansvar; Mänskliga Rättigheter; H M; Volvo; IKEA;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag studerat vad Corporate Social Resonsibility (sv. företags samhällsansvar) fyller för funktion när det kommer till implementeringen av de mänskliga rättigheterna i de land som multinationella företag har verksamhet i. LÄS MER

 3. 3. Är läkemedelsföretagens ekonomiska intressen förenliga med rätten till hälsa?

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Gustavsson; [2010-09-10]
  Nyckelord :Medicinsk rätt; Socialrätt; Offentlig rätt;

  Sammanfattning : Både i Sverige och internationellt används termen ”rätt till hälsa” för att beskriva allmänhetens intresse av att åtnjuta högsta tillgängliga standard av vård och hälsa. Termen återfinns i svensk grundlag, i internationella konventioner som Sverige ratificerat och i allmänna deklarationer som används världen över. LÄS MER