Sökning: "exemplarframställning"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet exemplarframställning.

 1. 1. Upphovsrättsligt intrång vid automatiserad datorstödd analys av information - Om användningen av data vid text- och datautvinning innebär ett upphovsrättsligt intrång

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Linn Månsson; [2020]
  Nyckelord :Immaterialrätt; upphovsrätt; ensamrätt; exemplarframställning; Copyright; Text- och datautvinning; Text och data mining; DSM-direktivet; KDD; tillfällig exemplarframställning; mode algoritmer; myndighetsbeslut; Government decisions; fashion algorithms; Infosoc-direktivet; Intellectual property; IP; Artificiell intelligens; AI; intrång; EU-rätt; EU-law; DSM-directive; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The essay studies the problem between text and data mining (TDM) and copyrighted works. Through technological development, TDM is used, among other things, to make automated decisions in the authorities and in the fashion industry as tools that find similarities between different garments. LÄS MER

 2. 2. Inskränkningar i upphovsrättslagen : särskilt exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten och hur de skall tolkas i ljuset av teknikutvecklingen och Infosoc-direktivet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ulrika Hallingström; [2017]
  Nyckelord :Immaterialrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Streaming av olovligt tillgängliggjorda verk : En upphovsrättslig analys i ljuset av informationssamhället

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :John Park; [2016]
  Nyckelord :Immaterialrätt; upphovsrätt; streaming; exemplarframställning; exemplarframställningsrätten; tillfällig; tillfällig exemplarframställning; infosocdirektivet art. 5.1; artikel 5.1; URL 11a; undantagsbestämmelsen; vinstsyfte; laglig användning; självständig ekonomisk betydelse; tillfälliga exemplar; mångfaldigande; integrerad och väsentlig del i en teknisk process; integrerad och väsentlig del; primärminne; sekundärminne; flyktig; underordnad; självständig ekonomisk betydelse; olovlig streaming;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En 3D(JE) industriell revolution - Det privata bruket av 3D-skrivaren och dess bekymmersamma förhållande till 12 § URL

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Ahlbäck; [2015]
  Nyckelord :3D-skrivare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 3D printing is a process of making three dimensional solid objects from a digital file. The possibilities with the technology are according to today's science unlimited. Just a few year’s ago the 3D market exclusively addressed production companies, but are now also opening for consumers. LÄS MER

 5. 5. Livestreaming av datorspel - En upphovsrättslig analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Calle Svensson Dunger; [2014]
  Nyckelord :Livestreaming; Upphovsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The essay concerns the relatively new phenomenon called livestreaming. The essay will answer what livestreaming is and if it is considered a new creation within the Swedish copyright law. LÄS MER