Sökning: "exercise dependence"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden exercise dependence.

 1. 1. Den viktiga vikten : Tävlingsaktiva kvinnliga crossfitatleters upplevelser, tankar och känslor om kroppsideal och kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Svenungsson; [2020]
  Nyckelord :body dissatisfaction; body image; crossfit; ideal body; crossfit; kroppsideal; kroppsmissnöje; kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : Det kvinnliga kroppsidealet har förändrats i den västerländska kulturen, där ett atletiskt, tonat men fortfarande smalt ideal förespråkas (Homan, 2010). Samtidigt har crossfitens tillväxt ökat det senaste årtiondet (Dawson, 2017). LÄS MER

 2. 2. Anxiety as a mediating factor of perfectionism and needs thwarting in relation to exercise dependence in team sports

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jenny Bengtsson; Ulrika Skräddar; [2020]
  Nyckelord :anxiety; basic psychological needs; exercise dependence; mediation; needs thwarting; perfectionism; self-determination theory; socially prescribed perfectionism; behovsfrustration; grundläggande psykologiska behov; mediering; perfektionism; självbestämmandeteorin; socialt orienterad perfektionism; träningsberoende; ångest;

  Sammanfattning : The main aim of this study was to investigate the relationship between exercise dependence, basic psychological needs, perfectionism and anxiety. Specifically, the purpose was to examine if the relationship between psychological needs thwarting and exercise dependence as well as socially prescribed perfectionism and exercise dependence was mediated by anxiety. LÄS MER

 3. 3. Production and power structure in the landscape of the Ulu Belu geothermal area, Indonesia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Winandriyo Kun Anggianto; [2020]
  Nyckelord :geothermal; peripheral area; landscape; political ecology; renewable energy; sustainability; Social Sciences;

  Sammanfattning : Recently, the Government of Indonesia has committed to intensifying geothermal development. In its event, geothermal development is part of global demands and national interests to reduce dependence on fossil fuels as commitments to respond the climate change. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av samband mellan användningen av Instagram i relation till träningsberoende, träningsvanor och ortorexia nervosa bland aktiva unga vuxna : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Lovisa Bengtzén; Ellen Enroth; [2019]
  Nyckelord :Fysioterapi; Sociala medier; Träningskonto.;

  Sammanfattning : Introduktion: Idag blir allt fler människor mindre fysiskt aktiva, trots detta ökar utvecklingen av träningsberoende. Fysioterapeuter kan träffa personer med träningsberoende genom att de fått en skada på grund av sitt beteende. Därmed är det viktigt att fysioterapeuter har kunskap om träningsberoende och dess drivkraft. LÄS MER

 5. 5. Primärt träningsberoende och dess relation till Neuroticism, Psykologisk träningsmotivation och Stress

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Elina Bergström; Chantell Sundström; [2019]
  Nyckelord :Exercise dependence; primary exercise dependence; secondary exercise dependence; personality; neuroticism; psychological exercise motivation; stress; Träningsberoende; primärt träningsberoende; sekundärt träningsberoende; personlighet; neuroticism; psykologisk träningsmotivation; stress;

  Sammanfattning : .... LÄS MER