Sökning: "exhaust air"

Visar resultat 1 - 5 av 230 uppsatser innehållade orden exhaust air.

 1. 1. Simulation of Colorless Distributed Combustion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Hampus Olsson; [2019]
  Nyckelord :Computational Fluid Dynamics; Combustion; Gas Turbine; Emission reduction; Flameless Combustion; Colorless Distributed Combustion; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Colorless distributed combustion (CDC) is a promising novel technology to reduce emissions of carbon monoxide and nitrogen oxides in gas turbine combustors. CDC features a different flame regime than conventional gas turbine combustors, associated with a distributed reaction zone and low and uniform temperatures due to dilution of combustion air with exhaust gases. LÄS MER

 2. 2. WoodWinder : MIDI Controlled Recorder

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anthony Holmberg; Nils Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :Mechatronics; Recorder; MIDI; Arduino; Mekatronik; Blockflöjt; MIDI; Arduino;

  Sammanfattning : WoodWinder is a machine whose job is to interpret the signal from a Musical Instrument Digital Interface (MIDI) keyboard and make a recorder play accordingly. This was performed by simulating the two human traits needed in order to play the recorder: providing air flow for the mouthpiece and fingers to cover its holes. LÄS MER

 3. 3. Free cooling in data centers : Experimental test of direct airside economization with direct evaporative cooling

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Rickard Liikamaa; [2019]
  Nyckelord :Data center; free cooling; evaporative cooling;

  Sammanfattning : The backbone of the expanding Information and Communication Technology (ICT)-sector are data centers. In these, Information Technology (IT) equipment is housed which provides computational power for e.g. cloud computing and internet services. LÄS MER

 4. 4. Fjärrvärme och frånluftsvärmepump : Systemets lönsamhet och primärenergitalets inverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Tim Wennberg; [2019]
  Nyckelord :district heating; district heating tariff; exhaust air heat pump; combined heating system; cost efficiency; primary energy; primary energy factor; fjärrvärme; fjärrvärmetaxa; frånluftsvärmepump; kombinerad värmeanläggning; kostnadseffektivisering; primärenergi; primärenergifaktor;

  Sammanfattning : Kombinationen av fjärrvärme och frånluftsvärmepump (FVP) har blivit allt vanligare i Sverige. Detta kombinerade värmesystem är väl lämpat för att reducera energianvändningen i befintliga fastigheter med mekanisk frånluftventilation som saknar värmeåtervinning. LÄS MER

 5. 5. Energiåtervinning med frånluftsvärmepump i flerbostadshus : Simulering av ventilationsförluster och potentiell besparing, Spättan 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Patrik Holmqvist; Arvid Fasth; [2019]
  Nyckelord :Energieffektivisering; Värmepump; Ventilation; Frånluftsvärmepump; Luftbehandling; S-system; Klimatpåverkan;

  Sammanfattning : Energi är ett ständigt aktuellt ämne, där byggnader står för en stor del av energianvändningen i Europa och Sverige. Samtidigt som energieffektiviseringar genomförs måste ett tillräckligt luftflöde bibehållas i byggnaden för att uppnå en komfortabel inomhusmiljö. LÄS MER