Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Free cooling in data centers : Experimental test of direct airside economization with direct evaporative cooling

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Rickard Liikamaa; [2019]
  Nyckelord :Data center; free cooling; evaporative cooling;

  Sammanfattning : The backbone of the expanding Information and Communication Technology (ICT)-sector are data centers. In these, Information Technology (IT) equipment is housed which provides computational power for e.g. cloud computing and internet services. LÄS MER

 2. 2. Fjärrvärme och frånluftsvärmepump : Systemets lönsamhet och primärenergitalets inverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Tim Wennberg; [2019]
  Nyckelord :district heating; district heating tariff; exhaust air heat pump; combined heating system; cost efficiency; primary energy; primary energy factor; fjärrvärme; fjärrvärmetaxa; frånluftsvärmepump; kombinerad värmeanläggning; kostnadseffektivisering; primärenergi; primärenergifaktor;

  Sammanfattning : Kombinationen av fjärrvärme och frånluftsvärmepump (FVP) har blivit allt vanligare i Sverige. Detta kombinerade värmesystem är väl lämpat för att reducera energianvändningen i befintliga fastigheter med mekanisk frånluftventilation som saknar värmeåtervinning. LÄS MER

 3. 3. Energiåtervinning med frånluftsvärmepump i flerbostadshus : Simulering av ventilationsförluster och potentiell besparing, Spättan 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Patrik Holmqvist; Arvid Fasth; [2019]
  Nyckelord :Energieffektivisering; Värmepump; Ventilation; Frånluftsvärmepump; Luftbehandling; S-system; Klimatpåverkan;

  Sammanfattning : Energi är ett ständigt aktuellt ämne, där byggnader står för en stor del av energianvändningen i Europa och Sverige. Samtidigt som energieffektiviseringar genomförs måste ett tillräckligt luftflöde bibehållas i byggnaden för att uppnå en komfortabel inomhusmiljö. LÄS MER

 4. 4. Full Cycle Cylinder State Estimation in DI Engines with VVA

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Linus Johansson; [2019]
  Nyckelord :VVT; Combustion engine; Thermodynamics; CRB;

  Sammanfattning : Tougher legal demands on pollutions require a better developed understanding of the processes that take place in the cylinder. The thesis contributes with a cylinder model that uses the same set of equations for intake, compression,expansion/combustion and exhaust. LÄS MER

 5. 5. Strategier för energieffektiv ombyggnation och drift av Sundsvalls sjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jonas Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sundsvall hospital has many facilities that are heated by electrical air heating and the exhaust air is ventilated through so called exhaust windows. This leads to high air flows and temperature gradients in the rooms. LÄS MER