Sökning: "exhaust air"

Visar resultat 1 - 5 av 222 uppsatser innehållade orden exhaust air.

 1. 1. Simulation of Colorless Distributed Combustion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Hampus Olsson; [2019]
  Nyckelord :Computational Fluid Dynamics; Combustion; Gas Turbine; Emission reduction; Flameless Combustion; Colorless Distributed Combustion; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Colorless distributed combustion (CDC) is a promising novel technology to reduce emissions of carbon monoxide and nitrogen oxides in gas turbine combustors. CDC features a different flame regime than conventional gas turbine combustors, associated with a distributed reaction zone and low and uniform temperatures due to dilution of combustion air with exhaust gases. LÄS MER

 2. 2. Free cooling in data centers : Experimental test of direct airside economization with direct evaporative cooling

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Rickard Liikamaa; [2019]
  Nyckelord :Data center; free cooling; evaporative cooling;

  Sammanfattning : The backbone of the expanding Information and Communication Technology (ICT)-sector are data centers. In these, Information Technology (IT) equipment is housed which provides computational power for e.g. cloud computing and internet services. LÄS MER

 3. 3. Fjärrvärme och frånluftsvärmepump : Systemets lönsamhet och primärenergitalets inverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Tim Wennberg; [2019]
  Nyckelord :district heating; district heating tariff; exhaust air heat pump; combined heating system; cost efficiency; primary energy; primary energy factor; fjärrvärme; fjärrvärmetaxa; frånluftsvärmepump; kombinerad värmeanläggning; kostnadseffektivisering; primärenergi; primärenergifaktor;

  Sammanfattning : Kombinationen av fjärrvärme och frånluftsvärmepump (FVP) har blivit allt vanligare i Sverige. Detta kombinerade värmesystem är väl lämpat för att reducera energianvändningen i befintliga fastigheter med mekanisk frånluftventilation som saknar värmeåtervinning. LÄS MER

 4. 4. Energiåtervinning med frånluftsvärmepump i flerbostadshus : Simulering av ventilationsförluster och potentiell besparing, Spättan 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Patrik Holmqvist; Arvid Fasth; [2019]
  Nyckelord :Energieffektivisering; Värmepump; Ventilation; Frånluftsvärmepump; Luftbehandling; S-system; Klimatpåverkan;

  Sammanfattning : Energi är ett ständigt aktuellt ämne, där byggnader står för en stor del av energianvändningen i Europa och Sverige. Samtidigt som energieffektiviseringar genomförs måste ett tillräckligt luftflöde bibehållas i byggnaden för att uppnå en komfortabel inomhusmiljö. LÄS MER

 5. 5. High temperature corrosion in exhaust application for heavy-duty trucks

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Alice Moya; [2019]
  Nyckelord :high temperature corrosion; austenitic steel; cast iron; cast steel; oxidation; exhaust gas; engine; heavy-duty trucks;

  Sammanfattning : Increasing awareness of environmental protection has made both governments and the industry aim for lowering carbon dioxide emissions. For the transport industry this means increasing engine efficiency, replacing fossil fuels with bio-based fuels or full electrification. LÄS MER