Sökning: "exhaust air"

Visar resultat 16 - 20 av 214 uppsatser innehållade orden exhaust air.

 1. 16. Simulation of a scaled down version of a run-around coil heat recovery system on COMSOL® Multiphysics.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Abhimanyu Tyagi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Due to changing anthropological activities, the consumption of resources is continuously increasing. As humans are spending more time indoors, the energy demand is also increasing. The building sector is a major consumer of energy. In buildings, space heating is important to maintain a comfortable space. LÄS MER

 2. 17. Development of a Predictive Control Model for a Heat Pump System Based on Artificial Neural Networks (ANN) approach

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Kourosh Abbas Zare; [2019]
  Nyckelord :Exhaust air heat pump system; Artificial neural networks; Predictive control model;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 18. Vad kan man göra för att på hållbart sätt minska värmekostnaderna för bostäder?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Arvid Broms; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Solceller kan fånga in solens ljus och omvandla detta ljus till elektrisk ström. Dennas ström kan användas till att driva system som har ett behov av energi. Detta kan i sin tur skapa besparingar för fastigheter när det kommer till uppvärmning, vilket i detta fall är vad 60 procent av den totala kostnaden för fastigheterna står för. LÄS MER

 4. 19. Concept investigation for misfire detection in spark-ignited gas engines

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Stefan Hamberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As a supplier of sustainable transport solutions, Scania manufactures gas engines. Fueled with biogas, they offer a significant decrease in carbon dioxide emissions compared to standard diesel. LÄS MER

 5. 20. Optimering av dammbindning på Hornsgatan med NORTRIP modellen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Tora Tomasdottir; [2019]
  Nyckelord :NORTRIP model; dust-binding; CMA; PM10; road dust; Hornsgatan; NORTRIP modellen; dammbindning; CMA; PM10; vägdamm; Hornsgatan;

  Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning Optimering av dammbindning på Hornsgatan med NORTRIP modellen Massan av luftburna partiklar med en diameter mindre än 10 µm (PM10) är en av de tuffaste miljökvalitetsnormerna att uppnå i Sverige. PM10 kommer från flera olika källor, både naturliga som havssalt och sand, samt antropogena som vägslitage, däckslitage, bromsslitage och avgaser. LÄS MER