Sökning: "exhaust air"

Visar resultat 16 - 20 av 219 uppsatser innehållade orden exhaust air.

 1. 16. Systemanalys av termisk samverkan mellan solceller och värmepump i flerbostadshus : Modellering och scenarioanalyser av innovativa systemutformningar samt  väderförhållanden med fokus på energi, klimat och ekonomi

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Gustav Green; [2018]
  Nyckelord :energisystem; fastighet; COP;

  Sammanfattning : Att arbeta mot minskad klimatpåverkan är centralt i dagens samhälle och ett måste för en hållbar utveckling. Ett omdiskuterat område är utfasningen av äldre, fossilt baserad, elproduktion för att ge plats åt förnybar elproduktion. Det vill säga ”grön el”. Solceller, en typ av grön el, har under de senaste åren blivit billigare. LÄS MER

 2. 17. Att bygga energisnålt med olika ventilationssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Fanney Bengtsdottir; Christel Hagerup Norrman; [2018]
  Nyckelord :NNE-house; exhaust air ventilation F ; exhaust air heat pump FVP ; FTX; thermal comfort; air quality; moisture; heat output; energy consumption; economy; NNE-hus; frånluftsventilation F ; frånluftsvärmepump FVP ; FTX; termisk komfort; luftkvalitet; fukt; effektbehov; energibehov; ekonomi;

  Sammanfattning : Ett ventilationssystem i en byggnad ska tillföra en tillräcklig mängd frisk luft och skapa ett undertryck för att minska fuktrelaterade problem. Idag finns flera typer av ventilationssystem tillgängliga, några med värmeåtervinning, vilka bidrar med olika funktioner och begränsningar. LÄS MER

 3. 18. Energieffektivisering i flerbostadshusområde från 1950-talet : Åtgärder med fokus på minskad energianvändning för uppvärmning av tappvarmvatten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Maria Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Energieffektivisering; flerbostadshus; varmvatten;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate energy saving measures, primary for reducing the energy use for heating domestic hot water in Gamla Studentstaden, Uppsala. Gamla Studentstaden, a residential area for university students built in the 1950’s, consists of 14 buildings with student dormitories and apartments. LÄS MER

 4. 19. Domaren 8: Passivhus i en mindre stad : Projektering av ett passivhus i Bollnäs

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Johanna Engström; Liza Lyppert Thomsson; [2018]
  Nyckelord :Passive house; low energy house; conformation; sustainability; solar energy; wooden buildning; apartment buildnings; Passivhus; lågenergihus; gestaltning; hållbarhet; solenergi; träbyggnad; flerbostadshus;

  Sammanfattning : The prevailing housing shortage and the developed considerations of environmental issues are todaytwo current topics. Bollnäs county is an example of a county that works to maintain and actualize itsenvironmental goals, especially in new constructions. LÄS MER

 5. 20. Atmospheric soot particle transformation from urban to rural

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Fredrik Johansson; [2018]
  Nyckelord :Aerosol; soot; atmosphere; Physics and Astronomy; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The main objective of this work was to investigate if there is a contribution of aerosol from the urban region of Copenhagen at the rural station Vavihill. This was done by analyzing measurement data between 1st of January and the 28th of February 2013 measured with a Dierential Mobility Particle Sizer (DMPS), Soot Particle Aerosol Mass Spectrometer (SP-AMS), a Cloud Condensation Nuclei Counter (CCNC) and a NOx-analyzer. LÄS MER