Sökning: "exhaust air"

Visar resultat 21 - 25 av 221 uppsatser innehållade orden exhaust air.

 1. 21. Resource energy efficiency measures for retail sector in Azerbaijan

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Matteo Costa; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The thesis work is part of a larger project financed by the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and awarded by RINA Consulting S.p.A.. LÄS MER

 2. 22. Experimental Study to Reduce CO Emissions in Skellefteå Kraft's 16 MW Bubbling Fluidized Bed Boiler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :William Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skellefteå Kraft has had high CO emissions problems in a bubbling fluidized bed (BFB) boiler in Malå.Statistical emissions data from 2013 to 2019 shows plant average emissions of 1230 ppm. Thisexceeds the recommended 440 ppm (6 % O2) that Naturvårdsverket proposes (Naturvårdsverket,2005). LÄS MER

 3. 23. Simulation of a scaled down version of a run-around coil heat recovery system on COMSOL® Multiphysics.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Abhimanyu Tyagi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Due to changing anthropological activities, the consumption of resources is continuously increasing. As humans are spending more time indoors, the energy demand is also increasing. The building sector is a major consumer of energy. In buildings, space heating is important to maintain a comfortable space. LÄS MER

 4. 24. Development of a Predictive Control Model for a Heat Pump System Based on Artificial Neural Networks (ANN) approach

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Kourosh Abbas Zare; [2019]
  Nyckelord :Exhaust air heat pump system; Artificial neural networks; Predictive control model;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 25. Vad kan man göra för att på hållbart sätt minska värmekostnaderna för bostäder?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Arvid Broms; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Solceller kan fånga in solens ljus och omvandla detta ljus till elektrisk ström. Dennas ström kan användas till att driva system som har ett behov av energi. Detta kan i sin tur skapa besparingar för fastigheter när det kommer till uppvärmning, vilket i detta fall är vad 60 procent av den totala kostnaden för fastigheterna står för. LÄS MER