Sökning: "exhaust air"

Visar resultat 21 - 25 av 217 uppsatser innehållade orden exhaust air.

 1. 21. Simulation of an energy efficient single-family house in the area of Smedjebacken to meet Miljöbyggnad’s Gold House energy category requirements

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Parham Daroudi; [2018]
  Nyckelord :TRNSYS; insulation thickness; ground source heat pump; district heating; heat recovery ventilation; Miljöbyggnad;

  Sammanfattning : Since the building construction area is accounted for high share of energy usage (36 %) in Europe, there is high demand to pay attention to this area accurately. Sweden which is one of the pioneer countries in terms of building energy efficiency plans to reduce this value to 50 % by 2050. LÄS MER

 2. 22. Economic Performance Assessment of Three Renovated Multi-Family Houses with Different HVAC Systems

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Alaa Khadra; [2018]
  Nyckelord :HVAC systems; economic assessment; air heat pump; mechanical heat recovery; LCCA; life cycle cost analysis; miljonprogrammet.; HVAC systems; economic assessment; air heat pump; mechanical heat recovery; LCCA; life cycle cost analysis; miljonprogrammet.;

  Sammanfattning : Since the building sector is responsible for 40% of the energy consumption and 36% of CO2 emissions in the EU, the reduction of energy use has become a priority in this sector. The EU has adopted several policies to improve energy efficiency. LÄS MER

 3. 23. Design, construction and modelling of an air cleaning test rig

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Louise Stjern; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The cleaning technology for exhaust air is an area under constant development. In collaboration with Ozone Tech Systems the project resulted in a lab scale test rig for air cleaning units. LÄS MER

 4. 24. Inneklimat i kontorsmiljö : Utvärdering av inneklimat i en kontorsmiljö med fokus på ventilationen

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Ali Alhakim; Roz Hakim; [2018]
  Nyckelord :Enviroments; Ventilation; productivity; flow; supply air; exhaust air; carbon dioxide; ppm; temperature; Miljö; Ventilation; produktivitet; flöden; tilluft; frånluft; koldioxid; ppm; temperatur;

  Sammanfattning : I dagens samhälle tillbringar människan ca 90 procent av sin tid inomhus, vilket innebär att människan befinner sig i konstgjort inomhusklimat. Då människan tenderar att befinna sig inomhus är det stor vikt att ventilationen ska fungera så bra som möjligt och att inomhusklimatet är tillfredsställande för vårt välmående och välbefinnande på arbetsplatsen. LÄS MER

 5. 25. Pressure and Temperature Measurements in a Heavy-Duty Diesel Engine

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Paul Linschoten; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The values measured by the temperature and pressure sensors in the gas exchange system are important input parameters for several engine systems. This report focuses on the measurement and signal analysis of pressure and temperature, obtained at different positions within the intake and exhaust manifolds of a heavy-duty Scania diesel engine. LÄS MER