Sökning: "exhaust air"

Visar resultat 31 - 35 av 222 uppsatser innehållade orden exhaust air.

 1. 31. Design, construction and modelling of an air cleaning test rig

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Louise Stjern; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The cleaning technology for exhaust air is an area under constant development. In collaboration with Ozone Tech Systems the project resulted in a lab scale test rig for air cleaning units. LÄS MER

 2. 32. Inneklimat i kontorsmiljö : Utvärdering av inneklimat i en kontorsmiljö med fokus på ventilationen

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Ali Alhakim; Roz Hakim; [2018]
  Nyckelord :Enviroments; Ventilation; productivity; flow; supply air; exhaust air; carbon dioxide; ppm; temperature; Miljö; Ventilation; produktivitet; flöden; tilluft; frånluft; koldioxid; ppm; temperatur;

  Sammanfattning : I dagens samhälle tillbringar människan ca 90 procent av sin tid inomhus, vilket innebär att människan befinner sig i konstgjort inomhusklimat. Då människan tenderar att befinna sig inomhus är det stor vikt att ventilationen ska fungera så bra som möjligt och att inomhusklimatet är tillfredsställande för vårt välmående och välbefinnande på arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 33. Pressure and Temperature Measurements in a Heavy-Duty Diesel Engine

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Paul Linschoten; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The values measured by the temperature and pressure sensors in the gas exchange system are important input parameters for several engine systems. This report focuses on the measurement and signal analysis of pressure and temperature, obtained at different positions within the intake and exhaust manifolds of a heavy-duty Scania diesel engine. LÄS MER

 4. 34. The Miller Cycle on Single-Cylinder and Serial Configurations of a Heavy-Duty Engine

  Master-uppsats, KTH/Förbränningsmotorteknik

  Författare :Varun Venkataraman; [2018]
  Nyckelord :Two-stage turbocharging; modelling and simulation; GT-Power; performance; Miller cycle; heavy-duty diesel engine; Tvåstegs turboladdning; modellering och simulering; GT-Power; prestanda; Miller-cykel; lastbils dieselmotor;

  Sammanfattning : I jämförelse med sina föregångare, har moderna lastbilsmotorer genomgått en betydandeutveckling och har utvecklats till effektiva kraftmaskiner med låga utsläpp genom införandet avavancerade avgasbehandlingssystem. Trots att de framsteg som gjorts under utvecklingen av lastbilsmotorer har varit betydande, så framhäver de framtida förväntningarna vad gällerprestanda, bränsleförbrukning och emissioner behovet av snabba samt storskaliga förbättringar av dessa parametrar för att förbränningsmotorn ska fortsätta att vara konkurrenskraftig och hållbar. LÄS MER

 5. 35. Energikartläggning av 30-tals villa i Ljusdal : Utredning av värme- och ventilationssystem samt lönsamhetsanalys av solcellsanläggning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Jonna Olsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna energikartläggning syftar till att presentera förslag på passande ventilations- och uppvärmningslösning, samt att undersöka möjligheterna att installera en solcellsanläggning för en fastighet i Våxäng, Ljusdal. Fastigheten är en 30-tals stenvilla med krypgrund som ska totalrenoveras och byggas ut inklusive byte av fönster till 3-glasfönster, golven renoveras och ventilation skall installeras. LÄS MER